Mobilní klíč eGovernmentu

Na dalších stránkách Vás seznámíme, jak používat svůj Mobilní klíč eGovernmentu.

Mobilní klíč eGovernmentu představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů. Po jeho instalaci a aktivaci Vám bude umožněno přihlašování ke službám využívajícím elektronickou identifikaci prostřednictvím Národního bodu.

Aby vše fungovalo, je nutné mít nainstalovanou aplikaci mobilního klíče na svém mobilním zařízení. Aplikace mobilního klíče je shodná se stávající aplikací mobilního klíče ISDS. Pokud již vlastníte tuto aplikaci pro přihlašování k datovým schránkám, aktualizací této aplikace získáte i možnost využít ji i pro přihlašování ke službám prostřednictvím Národního bodu. Abychom popsali jednotlivé situace, jak připojit Váš mobilní klíč k Národnímu bodu, pokračujte podle návodu níže.

Mobilní klíč je také možné využít pro přihlášení k zahraničním službám prostřednictvím mezinárodní brány (IIG - International ID Gateway). Podmínkou využití Mobilního klíče pro takové přihlášení je, že nebyl založen prostřednictvím datové schránky. Pokud Váš Mobilní klíč byl aktivován datovou schránkou, bude potřeba ho před přihlášením přes mezinárodní bránu ověřit. Jak na to můžete zjistit zde.

Připojení Mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu

Nejdříve je nutné mít nainstalovanou příslušnou aplikaci z obchodu podle typu operačního systému mobilního zařízení. Aplikace je zcela zdarma.

Jak dále postupovat?

Pokud již využíváte přihlášení k ISDS prostřednictvím mobilního klíče a máte tedy na svém mobilním zařízení příslušnou aplikaci pro přihlášení k ISDS, vyčkejte na její aktualizaci nebo aktualizaci proveďte manuálně. Aktualizace změní název aplikace z "Mobilní klíč ISDS" na "Mobilní klíč eGovernmentu" a současně změní ikonu aplikace z loga ISDS (dvě šipky směrem ven na tmavě modrém pozadí) na nové logo eGovernmentu (heraldická figura Českého lva na šedém pozadí).
Pokud tuto aplikaci na svém mobilním zařízení nevlastníte, proveďte její instalaci z příslušného obchodu podle operačního systému Vašeho zařízení. Odkazy pro stažení aplikaci najdete v příslušné části webu, nebo ke konci této stránky.

Pokud již využíváte přihlášení mobilním klíčem do systému datových schránek, pokračujte tímto postupem.

Pokud již využíváte jiný identifikační prostředek pro přihlášení prostřednictvím Národního bodu, pokračujte tímto postupem.

Pokud zatím nevyužíváte přihlášení prostřednictvím Národního bodu a chcete si založit Mobilní klíč eGovernmentu jako svůj první identifikační prostředek, postupujte podle tohoto návodu.