Identifikační prostředky

Identifikační prostředky slouží pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb.

Občan si zvolí prostředek, kterým se chce identifikovat. Musí se ale jednat o prostředek vydaný tzv. kvalifikovaným správcem – poskytovatelem identifikačních prostředků, který získal akreditaci Ministerstva vnitra a je napojen na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).

Identifikační prostředky vydávané v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů, jsou v současné době vydávány státem i soukromoprávními kvalifikovanými poskytovateli.


Stát nabízí následující identifikační prostředky:

  • Občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018 je prostředkem na vysoké úrovni záruk,

  • NIA ID - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS,

  • Mobilní klíč eGovernmentu - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů,


Soukromoprávní kvalifikovaní poskytovatelé v současné době vystavují následující identifikační prostředky:


Úroveň záruky

Evropské nařízení eIDAS rozeznává tři úrovně záruky (důvěry) identifikačních prostředků:

  • nízká

  • značná

  • vysoká

Zjednodušeně řečeno jde o úrovně, jak moc může poskytovatel služby důvěřovat způsobu prokázání totožnosti. Přehled úrovní jednotlivých prostředků.

U vysoké úrovně jde o autentizaci, kdy mám fyzicky identifikační prostředek na bezpečném zařízení (např. na kontaktním čipu občanského průkazu, který mám u sebe), při jeho vydání byla zaručeně ověřena moje totožnost a znám přístupové údaje k jeho použití.

U značné úrovně (např. NIA ID) jde o tzv. dvoufaktorovou autentizaci – jméno, heslo a jednorázově zasílaný SMS kód. Moje totožnost byla ověřena před aktivací prostředku (na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, prostředkem stejné nebo vyšší úrovně důvěry nebo pomocí datové schránky).

U nízké úrovně nedošlo k zaručenému ověření totožnosti – zvolím si uživatelské jméno a heslo a svoji identitu pouze deklaruji.