eObčanka

Pozor! eObčanka není nově chystanou aplikací eDoklady, která je alternativou ke klasickému občanskému průkazu a umožňuje vám prokazovat vaši totožnost pouze mobilním telefonem.

Občanský průkaz s aktivovaným čipem umožňuje zaručené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy.

Všechny občanské průkazy vydané po 1. 7. 2018 obsahují čip. Pokud byl Váš občanský průkaz vydán před tímto datem, můžete požádat o výměnu na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (příp. Úřadu městské části Praha 1 - 22).


K použití občanského průkazu jako identifikačního prostředku pro přihlášení k online službám je potřeba následující:

  • Aktivace – provedete zadáním přístupových kódů na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností při vyzvednutí občanského průkazu nebo kdykoliv poté když chcete začít používat identifikační funkci občanského průkazu (v rámci trvání platnosti dokladu). Více informací o aktivaci a ochranných kódech naleznete zde

  • Elektronické funkce lze deaktivovat - v případě, že držitel aktivuje elektronické funkce svého občanského průkazu, není povinen tyto funkce využívat. Navíc se může kdykoliv rozhodnout, že aktivované elektronické funkce nechce nadále využívat a prostřednictvím linky podpory na čísle +420 227 023 444 Správu základních registrů požádat o trvalou deaktivaci identifikační funkce. Opětovná aktivace ale možná není, je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu.

  • Čtečka– některé notebooky nebo klávesnice už v sobě mají zabudované čtečky čipových karet (Smart card). Pokud uživatel nemá zařízení s integrovanou čtečkou, musí si pořídit externí čtečku, kterou lze připojit pomocí konektoru (USB, PCMCIA) nebo bezdrátově (buetooth). Čtečky by měly splňovat základní parametry – soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), kompatibilita s operačním systémem PC, na kterém má být čtečka používána. Nejlevnější čtečky pro připojení přes USB začínají už pod 200,- Kč. Více informací o čtečce čipových karet naleznete v případě PC zde, u mobilního telefonu zde

  • Instalace obslužné aplikace eObčanka na PC nebo mobilním zařízení


Další funkce eObčanky

  • Vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů – držitel si do čipu může uložit kvalifikované certifikáty pro vytváření elektronických podpisů. Pomocí těchto certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) pak může držitel elektronicky podepisovat dokumenty, e-maily, smlouvy apod. Kvalifikovaný elektronický podpis má podle platné legislativy stejnou právní relevanci jako podpis vlastnoruční.

  • Autentizace pomocí certifikátu vůči informačním systémům – držitel si do čipu může uložit autentizační certifikáty. Pomocí těchto certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) se pak může přihlašovat k informačním systémům. Autentizační certifikát musí být vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.