Elektronická identifikace pomocí občanského průkazu

Částečný nebo úplný přesun obsluhy do prostředí internetu je dnes standardem nespočtu služeb od bankovnictví nebo pojišťovnictví až po obchod a nakupování všeho druhu. U většiny online služeb si uživatel sám vytváří vlastní uživatelský účet, ale pro některé služby, například založení bankovního účtu, je stále nutné ověření totožnosti při osobní návštěvě. Zaručené ověření totožnosti je také nezbytnou zákonnou podmínkou pro obsluhu klienta při výkonu významné skupiny agend veřejné správy.

Díky identifikační funkci občanského průkazu není třeba osobně kontaktovat poskytovatele služby před prvním přihlášením. Není třeba předem vytvářet uživatelský účet ani předávat údaje pro přihlášení. Všechny tyto kroky nahrazuje občanský průkaz, jeho bezpečnostní vlastnosti a systém elektronické identifikace, dostupný přes internet.

Pomocí občanského průkazu (vydaného po 1. 7. 2018) s aktivovaným čipem se lze zaručeně identifikovat vůči online službám veřejné správy. Elektronickou identifikaci je možné provádět z počítače, mobilního telefonu nebo tabletu bez nutnosti osobně kontaktovat poskytovatele internetové služby nebo žádat o další přístupové údaje.

Identifikaci občanským průkazem lze využít například pro přístup na Portál občana, do aplikace eRecept k vydaným receptům, ke službám České správy sociálního zabezpečení, pro žádosti o výpisy z různých informačních systémů veřejné správy (rejstříku trestů, bodové hodnocení řidiče apod.). Počet služeb bude postupně narůstat, zpřístupňování služeb v elektronické podobě bude pro úřady od roku 2020 povinností.

Uživatel prokazuje svoji totožnost občanským průkazem prostřednictvím obslužné aplikace eObčanka vůči státem provozovanému národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci. Ten pak předá informace o uživateli poskytovateli online služby, kterou chce uživatel využít. Poskytovatel služby důvěřuje osobním údajům, dodaným z prostředí státem garantovaného identifikačního systému a může tak poskytnout požadovanou službu, neboť obdržel zaručenou informaci o totožnosti uživatele.

Díky vysoké míře důvěryhodnosti lze identifikaci občanským průkazem používat i pro přístup k citlivým osobním údajům. Elektronický občanský průkaz se tak stává bezpečným klíčem k online službám veřejné správy a nezbytným krokem k elektronizaci veřejné správy.

Proces elektronické identifikace pomocí občanského průkazu

Schéma elektronické identifikace pomocí občanského průkazu

Celý proces identifikace probíhá výhradně elektronicky, přes internet:

 1. Uživatel chce využít službu dostupnou přes internet.
  Provozovatel služby požaduje, aby uživatel nejprve prokázal svoji totožnost. (Bez prokázání totožnosti nelze danou službu čerpat – je třeba zajistit, aby k údajům osobního charakteru měl přístup jen daný občan.)
 2. Uživatel na svém PC anebo mobilním zařízení nainstaluje obslužnou aplikaci eObčanka – identifikace pro elektronickou identifikaci pomocí občanského průkazu.
  (Provede před zahájením první identifikace.)
 3. Uživatel se pomocí webového prohlížeče připojí k webovým stránkám poskytovatele služby. Webové stránky požadují ověření totožnosti uživatele, ten zvolí možnost přihlášení (pokud nebude např. přesměrován automaticky).. Webové stránky se přesměrují na portál identitaobcana.cz, kde uživatel zvolí možnost přihlášení občanským průkazem.
 4. Webové stránky spustí obslužnou aplikaci eObčanka – identifikace, která umožní použít občanský průkaz ke vzdálenému prokázání totožnosti.
 5. Aplikace eObčanka – identifikace vyzve uživatele k vložení občanského průkazu do čtečky a k zadání identifikačního osobního kódu (IOK).
  Pomocí IOK uživatel schválí použití občanského průkazu pro identifikaci držitele.
 6. Aplikace eObčanka – identifikace komunikuje s národním bodem pro identifikaci a autentizaci, za účelem ověření totožnosti.
 7. Při úspěšném ověření totožnosti portál identitaobcana.cz vyzve uživatele k udělení souhlasu s odesláním údajů, které poskytovatel služby požaduje pro jeho ztotožnění v rámci svého systému.
 8. V případě udělení souhlasu jsou informace o totožnosti uživatele odeslány poskytovateli služby a na jejich základě dojde k poskytnutí služby, kterou uživatel požaduje. (odeslání výpisu do datové schránky uživatele, náhled na lékové konto uživatele, přístup do datové schránky apod.)

Pozn.: Proces identifikace je popsán velmi zjednodušenou formou. Ve skutečnosti při elektronické identifikaci probíhá mnohem více technických kroků, které běžný uživatel nezaznamená.

K provedení elektronické identifikace pomocí občanského průkazu je třeba vytvořit podmínky na straně občana. Seznam podmínek i způsob jejich splnění je uveden na samostatné stránce.