Jak začít využívat identifikační funkci občanského průkazu

Občanský průkaz, vydávaný od 1.7.2018, umožňuje díky funkcím elektronického kontaktního čipu Vaši identifikaci v prostředí internetu. Aby bylo možné identifikaci provádět, je nutné provést několik jednoduchých kroků pro zprovoznění podpory identifikace:

  1. Aktivovat si identifikační funkci čipu zadáním přístupových kódů k identifikačnímu certifikátu: IOK a DOK. Tuto aktivaci je nutné provést na Vašem úřadě buď při přebírání nového občanského průkazu, nebo kdykoli později.
  2. Pořídit si čtečku čipových karet a připojit ji k PC či mobilnímu telefonu (pokud ji zařízení v sobě již neobsahuje)
  3. Instalovat si obslužnou aplikaci eObčanka – identifikace na Váš počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu

Po provedení těchto kroků lze začít využívat identifikační funkci občanského průkazu.

Zprovoznění identifikační funkce je do značné míry závislé na tom, zda má být identifikace prováděna na PC nebo na mobilním telefonu či tabletu. Liší se:

  • výběr vhodné čtečky (některé čtečky fungují jak na PC, tak na mobilním telefonu)
  • způsob instalace a druh obslužné aplikace.

Nastavení DOK a IOK

V průběhu každé elektronické identifikace musí držitel občanského průkazu zadat platnou hodnotu identifikačního osobního kódu (IOK). Před provedením identifikace tedy uživatel musí hodnotu IOK znát – musí si hodnotu IOK nastavit.
Hodnota IOK se nastavuje společně hodnotou deblokačního osobního kódu (DOK).

První nastavení hodnoty IOK a DOK, kterým je zároveň aktivována funkce elektronické identifikace, je třeba provést vždy na (libovolném) úřadu obce s rozšířenou působností.

Nastavení DOK a IOK lze provést při převzetí občanského průkazu nebo lze úřad navštívit kdykoli po převzetí občanského průkazu a hodnoty DOK a IOK nastavit později.

  • IOK je přístupový kód k identifikačnímu certifikátu (obdoba PIN platební karty), uživatel si může zvolit libovolnou kombinaci 4–10 číslic.
  • DOK (opět kombinace 4–10 číslic) slouží k odblokování IOK v případě, že jeho hodnotu uživatel 3x za sebou zadá nesprávně, po deseti nesprávných zadání DOK je nutné odblokování na úřadu obce s rozšířenou působností.

Nikdy nevolte snadno odhadnutelnou kombinaci (1111, 1234) ani nenoste přístupové kódy napsané u vašeho občanského průkazu, při ztrátě nebo odcizení by mohlo dojít ke zneužití Vaší identity!

Pořízení čtečky čipových karet

Občanský průkaz lze používat pro identifikaci z osobního počítače (PC), z mobilního telefonu nebo tabletu. Čip občanského průkazu je třeba k používanému zařízení připojit prostřednictvím čtečky čipových karet. Pokud používané zařízení (klávesnice, notebook, desktop) v sobě již nemá zabudovanou čtečku čipových karet, je nutné pořídit externí zařízení.

Čtečku čipových karet (Smart Card) lze pořídit téměř v každém obchodě nebo e-shopu s elektronikou nebo PC technikou nebo u poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru. Informace, podle kterých lze vybírat vhodnou čtečku pro PC a pro mobilní zařízení, jsou uvedeny na samostatných stránkách.

K PC se čtečky většinou připojují prostřednictvím USB konektoru. K mobilnímu telefonu se čtečky připojují bezdrátově přes bluetooth. Některé čtečky umí spolupracovat jak s mobilním telefonem, tak s PC.

Pokud uživatel už použitelnou čtečku má, nemusí si kvůli práci s občanským průkazem pořizovat čtečku novou. Např. některé banky poskytují svým klientům karty s certifikáty pro přístup do elektronického bankovnictví. Ke kartám obvykle banky dodávají i čtečky. Tyto čtečky lze velmi pravděpodobně použít i pro práci s občanským průkazem.

Instalace podpůrného software

Do zařízení, z něhož chce uživatel provádět elektronickou identifikaci, je třeba stáhnout a instalovat podpůrnou aplikaci pro práci s občanským průkazem. Podpůrný software se liší pro PC a pro mobilní telefony; liší se také způsob instalace.