PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Digitální a informační agentura se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky info.identitaobcana.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na info.identitaobcana.cz

Stav souladu

Internetová stránka info.identitaobcana.cz je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. září 2019.
Digitální a informační agentura provedla vlastní posouzení.
Prohlášení bylo revidováno dne 9. září 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby webová stránka Informačního portálu k elektronické identitě byla bez problémů přístupná všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte nám to prosím sdělit. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím napište na e-mailovou adresu identitaobcana@szrcr.cz

Postupy pro prosazování práva

Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 13000 Praha 3; Identifikátor datové schránky: jjqjqih, email: posta@dia.gov.cz
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz

VOLITELNÝ OBSAH

Použité standardy

Webové stránky byly navrženy tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Ministerstva vnitra - Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, která byla připravena pro účely zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Odkazovaný obsah

Na webu jsou používány odkazy, které směřují na jiné webové stránky na jiných webech, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače.
Na webových stránkách Digitální a informační agentury jsou obecně publikovány soubory v těchto formátech:

  • PDF – Přenosný formát dokumentů (Portable Document Format) souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008
  • XML – eXtensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk), je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem.
  • EXE - (anglicky executable – spustitelný) je v informatice formát spustitelného souboru a zároveň přípona souboru, ve kterém je spustitelný počítačový program uložen.
  • DEB - je archiv balíčkovacího systému distribuce Debian. Balíčky Debianu jsou obvykle také používány v derivátech této distribuce (Ubuntu a další). Tyto balíčky obsahují dva zagzipované nebo zabzipované tar archívy. Jeden z nich obsahuje kontrolní informace a druhý instalovaná data.
  • DMG - soubor s příponou .dmg (disk image) se používá obvykle v Mac OS X jako formát obrazu disku. Tento formát umožňuje bezpečnou ochranu heslem a kompresi souborů, sloužící k zabezpečení dat nebo distribuci souborů.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – formát dokumentů, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Word, Excel, Powerpoint nebo volně dostupných aplikacích, např. OpenOffice
  • JPG – formát obrazových dokumentů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. XnView
  • MP4 – formát videosouborů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. VLC Media Player
  • ZIP – komprimovaný archiv souborů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. 7Zip

Informace z externích zdrojů

Na některých webových stránkách je publikován obsah, který je čerpán z externích zdrojů. Jedná se o stránky Podmínky použití občanského průkazu, Videonávody k eObčance, případně další stránky.
Obsah na těchto stránkách je závislý na poskytování údajů z externích zdrojů dat. V případě nedostupnosti těchto zdrojů nemusí být na těchto stránkách zobrazen kompletní obsah.

Hardwarové a softwarové nároky

Webové stránky Digitální a informační agentury je možné prohlížet na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení s připojením k internetu.
Pro prohlížení webových stránek na počítači je ideální některý z nejpoužívanějších webových prohlížečů v nejnovější verzi – Internet Explorer, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari a mnoho dalších.

Pro prohlížení na mobilních zařízeních je doporučen Google Chrome a Safari.
Pro kompletní a komfortní zobrazení webových stránek je zapotřebí mít ve webovém prohlížeči aktivováno používání JavaScript a CSS stylů.
Není garantováno korektní zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP/Vista a prohlížeči Microsoft Internet Explorer 10 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou podporovány ze strany jejich výrobce