Vítejte ve světě elektronické identifikace

Identifikační portál je Vaší bránou do světa online služeb poskytovaných zejména veřejnou správou. Seznam poskytovaných služeb naleznete zde.

K získání přístupu k těmto online službám je potřeba provést bezpečné a zaručené vzdálené ověření Vaší totožnosti. K tomu poslouží Vaše identifikační prostředky, které je možno vnímat jako pomyslný klíč k otevření identifikační brány.

Identifikačními prostředky vydanými v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů, v současné době jsou:

Pro lepší představu, takto se přistupuje k online službám přes identifikační bránu:


Jaké údaje jsou při přihlašování předávány?

Každý poskytovatel služeb potřebuje určitou sadu údajů, na základě kterých Vás ztotožní ve svém systému. Tyto údaje jsou získávány automaticky z registru obyvatel, jejich předání je ale podmíněno Vaším souhlasem v průběhu přihlašování. Více informací naleznete po přihlášení k Vašemu profilu na portálu Narodního bodu.

Bližší informace o identifikačních prostředcích naleznete zde.

Pro více informací navštivte také sekci nejčastějších dotazů.