Ověřovací portál

Ověřovací portál byl vytvořen na základě §12a zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Umožňuje fyzické osobě nebo podnikateli (tj. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě) on-line ověřit platnost údajů fyzické osoby vůči referenčním údajům vedených v registru obyvatel, případně v dalších agendových systémech. Ověření probíhá zadáním kombinace identifikačních údajů, které o sobě sdělila fyzická osoba v roli původce údajů na základě prokazatelného právního vztahu s ověřovatelem.

Přihlášení do Ověřovacího portálu

Ověřovatel se do Ověřovacího portálu přihlašuje pomocí svého elektronického identifikačního prostředku (tzv. digitální identity občana) prostřednictvím Národního bodu. Výčet aktuálně dostupných identifikačních prostředků je k dispozici na zde.

Pokud uživatel nedisponuje žádným prostředkem pro elektronickou identifikaci, může si takový zřídit. Více informací o možnostech zřízení nalezne zde.


Funkcionality Ověřovacího portálu budou dostupné pouze uživatelům, kteří se přihlásí prostřednictvím identifikačního prostředku vydaného v České republice a udělí souhlas s výdejem údajů jméno a příjmení. Přihlášení přes mezinárodní bránu – IIG z důvodu neexistující vazby do registru obyvatel není možné.