Ověřovací portál

Ověřovací portál vznikl na základě §12a zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Ověřovací portál umožňuje fyzické osobě nebo podnikateli (tj. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě) on-line ověřit platnost údajů fyzické osoby vůči referenčním údajům vedených v registru obyvatel, případně v dalších agendových systémech. Ověření probíhá zadáním kombinace identifikačních údajů, které o sobě sdělila fyzická osoba v roli původce údajů na základě prokazatelného právního vztahu s ověřovatelem. Veškerá ověření údajů jsou evidována a může po Vás být kdykoliv vyžadováno zdůvodnění využití osobních údajů. Při neoprávněném využití se vystavujete trestnímu postihu.

Přihlášení do Ověřovacího portálu

Ověřovatel se do Ověřovacího portálu přihlašuje pomocí svého elektronického identifikačního prostředku (tzv. digitální identity občana) prostřednictvím Národního bodu. Výčet aktuálně dostupných identifikačních prostředků je k dispozici na zde.

Pokud uživatel nedisponuje žádným prostředkem pro elektronickou identifikaci, může si takový zřídit. Více informací o možnostech zřízení nalezne zde.


Funkcionality Ověřovacího portálu budou dostupné pouze uživatelům, kteří se přihlásí prostřednictvím identifikačního prostředku vydaného v České republice a udělí souhlas s výdejem údajů jméno a příjmení. Přihlášení přes mezinárodní bránu – IIG z důvodu neexistující vazby do registru obyvatel není možné.