Volba role

Po přihlášení si ověřovatel zvolí, v jaké roli si přeje Ověřovací portál využívat. Do portálu může ověřovatel vstupovat:

  • jako fyzická osoba (tj. sám za sebe),
  • jako zákonný zástupce (tj. statutární orgán právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba),
  • jako smluvní zástupce s přiděleným mandátem (tj. fyzická osoba s oprávněním zastupovat právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu).

V případě, kdy je činnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pozastavena, je možnost volby takové role zneaktivněna.

Výběr správné role je důležitý především pro evidenci aktivity za účelem informovanosti subjektu údajů (tj. pro fyzické osoby, jejichž údaje budou ověřovány).

V případě, kdy byl přihlašujícímu se ověřovateli přidělen nový mandát (tj. podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba uděluje fyzické osobě oprávnění zastupovat jejich organizaci v rámci Ověřovacího portálu), bude o tom ověřovatel informován při volbě role.

Ověřovatel má možnost mandát přijmout nebo odmítnout. Po úspěšném přijetí mandátu se ověřovateli zobrazí potvrzující informační hláška a aktualizuje se seznam dostupných rolí. Mandát se stává platným pouze po jeho přijetí uživatelem. Detailní popis udělování a správy mandátů naleznete zde.