Správa připojení informačního systému

Podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba) se může v rámci Ověřovacího portálu registrovat (proces registrace je popsán níže). Registrovaný podnikatel poté může využívat webové služby Ověřovacího portálu ověřování prostřednictvím vlastního API (popsáno zde), případně předávat identifikátory občana (BSI) svému právnímu nástupci (popsáno zde).

Pro registraci je nutné, aby podnikatel byl držitelem technického certifikátu vydaného pro danou organizaci jednou z certifikačních autorit:

  • První certifikační autorita (I.CA),
  • PostSignum,
  • eIdentity.

Registraci (vložení certifikátu) může provést pouze zákonný zástupce organizace, který je veden v registru osob. Registraci provede pod záložkou „Správa připojení informačního systému“.


Registrace organizace

Zákonný zástupce organizace, který se přihlásil do Ověřovacího portálu prostřednictvím svého elektronického identifikačního prostředku, nahraje technický certifikát ze svého zařízení, zadá kontaktní e-mailovou adresu a udělí souhlas s podmínkami využívání služeb. Registraci organizace k využívání webových služeb Ověřovacího portálu potvrdí kliknutím na tlačítko „Registrovat“.


Na zadanou e-mailovou adresu bude zasláno upozornění na končící platnost certifikátu, a to 30 dní před ukončením jeho platnosti. Dále zákonný zástupce obdrží upozornění, pokud se certifikát objeví na seznamu zneplatněných certifikátů jeho vydavatele (CRL) nebo dojde k pokusu o vložení totožného certifikátu k jiné organizaci.

Ve správě připojení informačního systému může zákonný zástupce editovat registrovanou e-mailovou adresu, spravovat nahrané certifikáty nebo zrušit samotnou registraci.


Systém provádí pravidelné kontroly registrovaných organizací oproti registru osob. Pokud IČO organizace nebude nalezeno v registru osob, bude registrace, včetně udělených mandátů, zneplatněna (ukončena). V případě pozastavení činnosti dané organizace nebo pokud nahraný certifikát pozbude platnosti, bude platnost registrace a udělených mandátů dočasně pozastavena. Během doby pozastavení registrace není možné využívat služby Ověřovacího portálu.