Udělení mandátu

Podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba), v rámci Ověřovacího portálu může určit své smluvní zástupce udělením mandátu. Tito smluvní zástupci ověřují údaje fyzických osob jménem organizace, která je k tomu určila.

Své zástupce si ověřovatel určí následovně:

  1. Zákonný zástupce organizace se přihlásí do Ověřovacího portálu (popsáno zde).
  2. Pod záložkou „Správa mandátů“ zvolí možnost udělit nový mandát.

  3. Vyplní požadované informace o osobě, které chce mandát udělit. Tyto údaje musí být zadány tak, jako jsou uvedeny na dokladu totožnosti.

  4. V dalším kroku je možné vyplnit funkci, kterou tato osoba plní (např. zastupující vedoucí) a nastavit časové období platnosti mandátu (implicitně je nastaven 1 rok, což je zároveň nejdelší možná doba platnosti mandátu).

  5. Dále má podnikatel možnost povolit smluvnímu zástupci udělování mandátu dalším osobám, které potom mohou také ověřovat údaje fyzických osob jménem podnikatele. Toto oprávnění udělí podnikatel smluvnímu zástupci zaškrtnutím této možnosti:

  6. Podnikatel dokončí udělení mandátu smluvnímu zástupci prostřednictvím tlačítka „Udělit mandát“. Poté systém ověří vyplněné údaje a přidělí mandát smluvnímu zástupci.

  7. Na obrazovce se objeví potvrzení o úspěšném udělení mandátu. Aby nově vytvořený smluvní zástupce mohl začít ověřovat údaje o fyzických osobách jménem podnikatele, musí mandát nejdříve přijmout. Učinit tak může po přihlášení do Ověřovacího portálu (popis zde). Možnosti správy uděleného mandátu jsou detailně popsány zde.

V případě, kdy se namísto potvrzení o úspěšném ověření a udělení mandátu objeví na obrazovce chybová hláška, je potřeba zkontrolovat vyplněné údaje a akci provést znovu. Chyba může nastat v těchto případech:

  • Na základě zadaných údajů nebyla nalezena žádná osoba.
  • Na základě zadaných údajů byla nalezena zemřelá osoba.
  • Mandát není možné udělit sám sobě.