Správa mandátů

Podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba), v rámci Ověřovacího portálu může určit své smluvní zástupce udělením mandátu. Tito smluvní zástupci ověřují údaje fyzických osob jménem organizace, která je k tomu určila.

Návod na to, jak udělit nový mandát smluvnímu zástupci je zde.

Správa existujících mandátů

U udělených mandátů je možné editovat funkci smluvního zástupce, měnit platnost mandátu nebo mandát odebrat. Mandát je možné prodloužit maximálně o 1 rok. Lze však nastavit i kratší platnost mandátu, případně ji zkracovat dle potřeby.

Pokud mandát čeká na schválení svým příjemcem, je tato informace u příslušného mandátu zobrazena.


Pod záložkou „Propadlé“ jsou zobrazeny mandáty, kterým skončila jejich platnost. Podnikatel má možnost tyto mandáty obnovit nebo odebrat.