Uživatelský profil v národním bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA)

Vznik Vašeho uživatelského profilu

Váš uživatelský profil vzniká okamžikem, kdy dojde k aktivaci Vašeho prvního identifikačního prostředku (tj. prvotní ověření Vaší totožnosti vůči registru obyvatel pro potřeby elektronické identifikace). Toto ověření zprostředkovává kvalifikovaný správce, jehož identifikační prostředek chcete využívat (např. aktivace eObčanky na pracovišti výdeje dokladů nebo ověření totožnosti na Czech POINT při aktivaci NIA ID).

Více informací o identifikačních prostředcích a jejich aktivaci naleznete v sekci Identifikační prostředky.

Uživatelský profil nabízí:

Zánik Vašeho uživatelského profilu

Váš profil na portálu národního bodu zaniká okamžikem, kdy dojde k deaktivaci či ukončení Vašeho posledního platného identifikačního prostředku.

Pokud chcete i nadále využívat služeb elektronické identifikace pro přístup k online službám, musíte si znovu zřídit a aktivovat identifikační prostředek od některého z kvalifikovaných správců.