Připojené mobilní aplikace

Portál národního bodu nabízí seznam všech Vašich mobilních aplikací, které využívají Národní bod (Identitu občana) pro zjednodušené přihlašování. Toto zjednodušení umožní přihlašování mobilní aplikace k Národnímu bodu bez nutnosti zadávání Vašich přihlašovacích údajů. To proběhne pouze poprvé, dále se aplikace přihlašuje sama a Vy tak nemusíte procházet standardním procesem přihlašování. U každé mobilní aplikace vidíte v zobrazeném seznamu následující základní informace:

  • název mobilní aplikace,
  • název a logo poskytovatele mobilní aplikace,
  • datum a čas připojení (spárování) mobilní aplikace k národnímu bodu.

Pokud je mobilní aplikace používána na více zařízeních, je zobrazen datum a čas dříve připojené aplikace.

Abyste mohli využívat přihlašování mobilních aplikací vůči Národnímu bodu, musíte mít vždy alespoň jeden aktivní klasický identifikační prostředek (např. Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID a další), kterým se při prvním použití mobilní aplikace ověříte.Detail je oproti základnímu seznamu rozšířen o datum a čas, kdy došlo k poslednímu přihlášení mobilní aplikace vůči Národnímu bodu. Informace o připojených zařízeních pak obsahuje počet a identifikaci konkrétních zařízení, na kterých je daná mobilní aplikace nainstalována.Každou mobilní aplikaci, kterou máte nainstalovanou na svém zařízení a spárovanou s Národním bodem, je možné odpojit. V takovém případě nebude mobilní aplikaci umožněno, aby se dále automaticky přihlašovala k Národnímu bodu ve chvíli, kdy aplikaci otevřete nebo se do ní přihlásíte. Odpojenou mobilní aplikaci je kdykoliv možné znovu spárovat s Národním bodem.Pokud jste mobilní aplikaci odinstalovali pouze ze zařízení, Národní bod tuto změnu není schopen zjistit a na portálu Národního bodu se aplikace bude dál tvářit jako spárovaná, tzn. bude viditelná v Připojených mobilních aplikacích.