Připojené mobilní aplikace

Portál národního bodu nabízí seznam všech Vašich mobilních aplikací, které využívají Národní bod (Identitu občana) pro zjednodušené přihlašování. Toto zjednodušení umožní přihlašování mobilní aplikace k Národnímu bodu bez nutnosti zadávání Vašich přihlašovacích údajů. To proběhne pouze poprvé, dále se aplikace přihlašuje sama a Vy tak nemusíte procházet standardním procesem přihlašování. U každé mobilní aplikace vidíte v zobrazeném seznamu následující základní informace:

  • název mobilní aplikace,
  • název a logo poskytovatele mobilní aplikace,
  • datum a čas posledního použití mobilní aplikace.

Abyste mohli využívat přihlašování mobilních aplikací vůči Národnímu bodu, musíte mít vždy alespoň jeden aktivní klasický identifikační prostředek (např. Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID a další), kterým se při prvním použití mobilní aplikace ověříte.Odpojení mobilní aplikace

Každou mobilní aplikaci, kterou máte nainstalovanou na svém zařízení a spárovanou s Identitou občana, je možné odpojit. V takovém případě nebude mobilní aplikaci umožněno, aby se dále automaticky přihlašovala k Identitě občana ve chvíli, kdy aplikaci otevřete nebo se do ní přihlásíte. Odpojenou mobilní aplikaci je kdykoliv možné přihlášením znovu spárovat s Identitou občana. Pokud jste mobilní aplikaci odinstalovali pouze ze zařízení, Identita občana tuto změnu není schopna zjistit a na Portálu Identity občana se aplikace bude dál tvářit jako spárovaná, tzn. bude viditelná v Připojených mobilních aplikacích.

Obrazovka odpojení mobilní aplikace

Potvrzením požadavku na odpojení konkrétní mobilní aplikace dojde ke zrušení spárování mobilní aplikace vůči Identitě občana. Pokud máte aplikaci nainstalovanou na více zařízeních, nebude možné využívat automatické přihlašování mobilní aplikace vůči Identitě občana na žádném z nich.

Obrazovka odpojení mobilní aplikace