Bezpečnostní doporučení

Zásady bezpečného chování v prostředí portálu národního bodu a během přihlašování ke kvalifikovaným poskytovatelům služeb

V případě, že využíváte pro přístup k online službám některý z identifikačních prostředků (např. elektronický občanský průkaz nebo svůj identifikační prostředek NIA ID), doporučujeme Vám seznámit se s několika následujícími bezpečnostními zásadami, díky nimž můžete minimalizovat riziko zneužití svých dat ze strany třetí osoby.

Prostřednictvím svého identifikačního prostředku se přihlašujete k portálu národního bodu i ke kvalifikovaným poskytovatelům služeb. Během přihlašování se v adresním řádku vždy musí objevit doména identitaobcana.cz.

Vaše záznamy a identifikační prostředky

V případě přihlašování prostřednictvím eObčanky je potřeba, abyste měli nainstalovanou požadovanou aplikaci. Tu stahujte pouze na stránkách informačního webu na adrese https://info.identitaobcana.cz/Download/.

Zabezpečení webových stránek

V případě, že využíváte pro přístup k portálu národního bodu či ke službám kvalifikovaných poskytovatelů eObčanku nebo svůj identifikační prostředek NIA ID, kontrolujte, zda vstupujete na zabezpečené stránky.

Jedním z hlavních znaků zabezpečené stránky je, že stránka začíná v adresním řádku znaky https://.

Vaše záznamy a identifikační prostředky

Dalším znakem zabezpečení je ikona zámku. V případě jeho rozkliknutí se zobrazí vlastník certifikátu, kterým v případě identitaobcana.cz je Správa základních registrů.

Připojení k internetu

 • Na internetu navštěvujte pouze známé a důvěryhodné stránky.
 • Vyvarujte se stahování a spouštění souborů s neznámým obsahem.
 • Pokud se připojujete na internet přes veřejnou síť (např. v MHD, kavárnách, nákupních centrech apod.) či přes cizí počítač, doporučujeme nepřihlašovat se k portálu národního bodu ani ke kvalifikovaným poskytovatelům služeb.

Uživatelské jméno, heslo, IOK (identifikační osobní kód)

 • Uživatelské jméno, heslo ani IOK nezadávejte v přítomnosti jiné osoby, nikam si ho nepoznamenávejte, neukládejte ve svém zařízení a nikomu ho nesdělujte.
 • Používejte silné heslo (min. délka 8 znaků + kombinace čísel + kombinace malých a velkých písmen + speciální znaky).
 • Své uživatelské údaje nesdílejte ani s kolegy v rámci Vaší firmy. Pamatujte, že se jedná o identifikaci Vaší osoby, nikoliv společnosti.
 • Své heslo si pravidelně měňte (doporučujeme minimálně jednou za tři měsíce).
 • V případě podezření, že Vaše heslo zná třetí osoba, neprodleně si jej změňte na adrese https://www.identitaobcana.cz/Profile/ChangePassword
 • V případě podezření, že Váš IOK zná třetí osoba, postupujte dle pokynů uvedených na adrese https://info.identitaobcana.cz/eop/OchranneKody.aspx

Chraňte svá zařízení

 • Pro přihlašování k portálu národního bodu a k dalším kvalifikovaným poskytovatelům služeb doporučujeme používat pouze vlastní zařízení (osobní počítač, notebook, tablet či mobilní telefon).
 • Vyvarujte se rizikovému chování, jako je půjčení Vašeho zařízení neznáme osobě či ponechání Vašeho zařízení neuzamčeného v případě jeho nevyužívání.
 • Nainstalujte si spolehlivý antivirový program s firewallem a pravidelně si jej aktualizujte.
 • Pravidelně si instalujte aktualizace pro Váš operační systém a ostatní programy.
 • Nikdy nenechávejte Vaši eObčanku a Vaše zařízení bez dozoru.

Podvodné e-maily, SMS zprávy a odkazy

 • Neotvírejte a neodpovídejte na e-maily a SMS zprávy od neznámých odesílatelů s podezřelým názvem nebo obsahem.
 • Veškerá správa Vašeho profilu se provádí v prostředí portálu národního bodu. V žádném případě nepožadujeme zasílání Vašich informací e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Nereagujte na e-mailové žádosti o Vaše osobní údaje, identifikátory, IOK, nebo hesla, ať jsou požadovány jakýmkoliv jménem.
 • V případě podezření na podvodnou komunikaci prosím kontaktujte naši klientskou linku na čísle +420 227 023 444.

Vaše Digitální a informační agentura a identitaobcana.cz