Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA)

Národní bod slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb poskytovaných zejména veřejnou správou. Poskytovatelé online služeb potřebují zaručenou informaci o tom, kdo se jako klient přihlašuje k jejich poskytovaným službám.

K prokazování totožnosti online formou slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé jsou buď státní orgány anebo získali akreditaci a jsou napojeni na národní bod. Mezi ně patří například nový občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1. 7. 2018 nebo NIA ID, jehož správce je Digitální a informační agentura a mj. slouží pro přihlášení k uživatelskému účtu v portálu národního bodu.

Veškeré údaje jsou poskytovatelům služeb předávány pouze v případě, že k tomu v procesu přihlašování udělíte souhlas.

Národní bod je zřízen zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, který zároveň stanovuje pravidla pro účastníky procesu elektronické identifikace.

Profil v národním bodu

Vytvořením profilu v národním bodu můžete začít využívat státem poskytovaných online služeb, které vyžadují ověření totožnosti uživatele.

Abyste mohli plně využívat služeb, které Vám portál národního bodu nabízí, je potřeba ověřit Vaši totožnost identifikačním prostředkem, viz Vznik Vašeho profilu.

Po ověření Vaší totožnosti můžete spravovat Vaše údaje, které mohou být vyžadovány a následně vydávány kvalifikovaným poskytovatelům, kteří si o ně zažádají. Jejich výdej však musíte nejdříve schválit.

Pokud k nějakému poskytovateli služeb přistupujete pravidelně a je po Vás vyžadována stejná sada Vašich údajů, můžete tomuto poskytovateli udělit trvalý souhlas pro výdej požadovaných údajů. Takto udělené trvalé souhlasy pak můžete spravovat prostřednictvím portálu národního bodu.

Další funkcionalita, kterou Vám profil v národním bodu prostřednictvím portálu nabízí, je možnost zobrazit si své aktivní identifikační prostředky evidované v národním bodu.

V případě, že Vás zajímá, jaké činnosti jste v uplynulé době na portálu národního bodu učinili, můžete si je zobrazit díky funkcionalitě Historie vaší činnosti.

Všechny tyto funkcionality, které Vám portál národního bodu nabízí, jsou blíže popsány v sekci Vaše záznamy a identifikační prostředky.

Pokud dojde k ukončení Vašeho posledního platného identifikačního prostředku (např. jeho deaktivací či zrušením), nemůžete již elektronicky prokazovat svou totožnost, dochází k Zániku Vašeho profilu a pro další využívání služeb portálu národního bodu je nutné opětovné prokázání Vaší totožnosti.

Způsob přihlašování v prostředí národního bodu je možné upravovat prostřednictvím Nastavení profilu.