Správa Souhlasů s poskytováním Vašich údajů

Stránka "Souhlasy s poskytováním Vašich údajů jednotlivým poskytovatelům" Vám nabízí přehled všech trvalých souhlasů udělených v rámci autentizace (souhlasy s výdejem údajů udělené při přihlášení skrze národní bod) a všech jednorázových a trvalých souhlasů udělených v rámci tzv. individuálního výdeje (doplnění údajů o Vaší osobě v průběhu Vašeho přihlášení u kvalifikovaného poskytovatele). Zároveň zde můžete aktuálně udělené souhlasy pro jednotlivé poskytovatele zrušit, případně jedním krokem zrušit trvalé souhlasy všem uvedeným kvalifikovaným poskytovatelům služeb. Trvalý souhlas udělený v rámci autentizace (při přihlášení) platí vždy pro konkrétní seznam údajů pro konkrétního poskytovatele. To znamená, že pokud kvalifikovaný poskytovatel, kterému jste udělili trvalý souhlas, zažádá při dalším ověření Vaší osoby o jinou sadu údajů, nevztahuje se na ni již dříve udělený souhlas. Trvalý souhlas je vždy vztažen k poslední sadě údajů vydaných pro daného poskytovatele služeb. Trvalý souhlas udělený v rámci individuálního výdeje platí i pro podmnožinu požadovaných údajů. Udělením dalšího trvalého souhlasu individuálního výdeje vzniká vždy nový trvalý souhlas, který obsahuje jak údaje, ke kterým již byl dříve udělen trvalý souhlas, tak i údaje, ke kterým jste trvalý souhlas právě udělili. Původní trvalý souhlas je zneplatněn.

Jednorázový souhlas individuálního výdeje má určitou dobu platnosti, po kterou může být kvalifikovaným poskytovatelem použit. Po využití daného jednorázového souhlasu pro výdej atributů má kvalifikovaný poskytovatel po krátkou dobu možnost tento jednorázový souhlas použít znovu. Doba platnosti jednorázového souhlasu se tak může měnit.

Aktuálně platné souhlasy

Přehled obsahuje aktuálně platné souhlasy, které byly udělené příslušným kvalifikovaným poskytovatelům v rámci autentizace (zde pouze trvalé souhlasy) či v rámci tzv. individuálního výdeje. V přehledu souhlasů je vidět datum udělení a zda se jedná o jednorázový či trvalý souhlas.

Sekce slouhlasy s poskytováním Vašich údajů jednotlivým poskytovatelům na Portálu národního bodu

Prostřednictvím tohoto rozhraní můžete odvolat vybraný souhlas nebo všechny trvalé souhlasy najednou. V případě odvolání všech trvalých souhlasů lze vybrat, zda odvolat souhlasy v rámci autentizace (při přihlášení) a/nebo v rámci individuálního výdeje.

Souhlasy s ukončenou platností

Přehled zobrazuje historické trvalé a jednorázové souhlasy. U trvalých souhlasu se jedná o ty, které jste odvolali nebo byly nahrazeny novým trvalým souhlasem. V případě jednorázových souhlasy jsou to pouze ty, kterým v rámci individuálního výdeje vypršela platnost, případně jste je během krátké doby jejich platnosti odvolali.

Detail souhlasu v rámci individuálního výdeje

Detailní informace o udělení souhlasu s poskytnutím údajů vybranému kvalifikovanému poskytovateli. Detail obsahuje název kvalifikovaného poskytovatele, zda se jedná o souhlas jednorázový či trvalý, zda byl souhlas udělen v rámci autentizace či individuálního výdeje, datum a čas udělení souhlasu, datum a čas konce platnosti souhlasu (pouze u individuálního výdeje) a seznam údajů, k jejichž vydání byl souhlas udělen (pouze u individuálního výdeje).

Detail souhlasu s poskytnutím dat