Zánik Vašeho profilu

Váš profil na portálu národního bodu zaniká okamžikem, kdy dojde k deaktivaci či ukončení Vašeho posledního platného identifikačního prostředku. Od této chvíle již nemůžete elektronicky prokazovat svou totožnost.

Pokud chcete i nadále využívat služeb, které portál národního bodu nabízí, je zapotřebí znovu prokázat svou totožnost, viz Vznik Vašeho profilu.