Autorizace digitálního úkonu

Pokud potřebujete učinit digitální podání dokumentu kvalifikovanému poskytovateli, může Vás poskytovatel on-line služby vyzvat k jeho autorizaci. Autorizací podání je míněno ověření, kým bylo digitální podání učiněno.

Autorizace digitálního podání

Autorizaci digitálního podání je možné provést dvěma způsoby a záleží na poskytovateli služby, který způsob si vyžádá:

  • Zaslání ověřovacího kódu prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo registrované u Vašeho profilu v Národním bodu, případně prostřednictvím notifikace v aplikaci Vašeho Mobilního klíče eGovernmentu (pokud tento prostředek máte připojený). Ověřovací kód, který obdržíte prostřednictvím SMS zprávy nebo notifikace v aplikaci Mobilního klíče eGovernmentu, zadáte do příslušné kolonky na portálu kvalifikovaného poskytovatele.

  • Ověřením Vaší totožnosti přihlášením prostřednictvím Vašeho identifikačního prostředku přes Identitu občana, kam budete přesměrováni po učinění digitálního podání na portálu poskytovatele on-line služby.

Obrázek nastavení filtru historie

Ověření autorizace digitálního podání

Na portálu Identita občana je možné ověřit, zda autorizace podání proběhla v pořádku.

Pro ověření, jestli bylo podání autorizováno, je potřeba na portálu Identita občana nahrát soubor s výsledkem žádosti, který Vám byl předán kvalifikovaným poskytovatelem. Nahraný soubor poté odešlete k ověření stisknutím tlačítka „Ověřit“.

Obrázek nastavení filtru historie

Portál zkontroluje nahraný soubor oproti své evidenci autorizovaných podání a zobrazí výsledek. Pokud bylo podání úspěšně autorizováno, zobrazí se toto potvrzení:

Obrázek nastavení filtru historie

Pokud bude zjištěno, že toto digitální podání nebylo autorizováno, zobrazí se následující informační sdělení:

Obrázek nastavení filtru historie