Historie Vaší činnosti

Portál národního bodu Vám umožňuje získat přehled o Vašich činnostech, které jste v uplynulé době vůči němu uskutečnili. Záznamy o těchto činnostech můžete filtrovat dle jejich typů. Prostřednictvím tlačítka „Zobrazit/skrýt filtry“ Vám budou zobrazeny či skryty filtry, prostřednictvím kterých můžete omezit výběr daných záznamů. POZOR! Jednotlivé záznamy jsou ukládány postupně na pozadí fungování vlastního národního bodu. Tedy je možné že aktuálně provedené operace se zde objeví s mírným zpožděním (cca 2 minuty).

V případě nastavení filtrů se můžete rozhodnout pro výběr jednoho konkrétního typu záznamů, více libovolně zvolených záznamů či nechat si zobrazit rovnou všechny zaznamenané historické činnosti. Zobrazení zvolených typů záznamů můžete dále omezit dle časového hlediska, ať už za poslední den, týden, měsíc, rok či za období, které sami zvolíte vyplněním data "od" a "do". Záznamy můžete řadit od nejnovějšího po nejstarší nebo v opačném pořadí.

Obrázek nastavení filtru historie

Prostřednictvím tlačítka „Filtrovat“ zobrazíte Vámi zvolený seznam činností.

Ke každému záznamu jsou k dispozici detailní informace, jejichž rozsah se může lišit dle konkrétního typu záznamu. Detail záznamu se zobrazí po výběru konkrétního záznamu ze zobrazeného seznamu. Každý záznam má v detailu viditelnou informaci o svém typu, datum a čas jeho vzniku a další informace, které se liší dle typu vybraného záznamu. Například kam jste se přihlašovali, čím jste se přihlašovali, jaké údaje byly v rámci přihlášení předány, jaké údaje jste měnili na portálu národního bodu a další.