Správa Mobilních klíčů eGovernmentu

Nabízí přehled Vašich zařízení s nainstalovanou aplikací Mobilní klíč eGovernmentu, které jsou připojeny k Národnímu bodu. U každého zařízení vidíte datum a čas jeho připojení k Národnímu bodu a také datum a čas posledního přihlášení k Národnímu bodu. V případě, že máte připojeno více mobilních zařízení, jsou pro Vás díky těmto doplňujícím informacím snadněji rozeznatelné. K tomu slouží také možnost změnit si název zařízení na svůj vlastní.

Obrazovka připojených mobilních klíčů

V případě, že již nechcete svou mobilní aplikaci dále používat nebo jí chcete využívat pouze pro přístup k Datovým schránkám, můžete provést odpojení Mobilního klíče eGovernmentu od Národního bodu.

Tlačítko odpojení mobilního klíče od Národního bodu

Na stránce pro správu mobilních klíčů máte k dispozici proklik na nastavení notifikací a připojení dalšího Mobilního klíče eGovernmentu. Připojení a odpojení mobilního klíče i nastavení notifikací je popsáno v samostatných webových stránkách (viz. další informace).

Záznam o spárovaném zařízení

Každé mobilní zařízení má ve výchozím stavu název složený ze svého názvu a typu. Jelikož můžete mít k Národnímu bodu připojeno více mobilních zařízení, je možné si pro lepší rozlišení jednotlivých zařízení název upravit. K tomu slouží ikonka umístěná vedle názvu zařízení. U každého zařízení je informace o datu a času připojení daného mobilního zařízení k Národnímu bodu a také informaci o datumu a čase posledního použití. Tyto informace umožňují od sebe odlišit více zařízení. Pomocí tlačítka „Odpojit“ můžete odpojit vybraný Mobilní klíč eGovernmentu od Vašeho profilu v Národním bodu. V případě, že nemáte jiný identifikační prostředek, přijdete o možnost přihlášení k portálu Národního bodu i dalším online službám nejen nejen veřejné správy.

Tlačítko "Nastavení notifikací"

Přesměruje Vás na stránku pro nastavení notifikací zasílaných na komunikační kanály, kterými mohou být e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo a mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Mobilní klíč eGovernmentu připojenou k Národnímu bodu. V rámci nastavení je možné taktéž povolit/zakázat využívat dané zařízení jako tzv. BOK-pad (vysvětlení pojmu BOK níže).

Tlačítko "Připojení Mobilního klíče"

Přesměruje Vás na stránku pro připojení nového mobilního klíče k Vašemu profilu v Národním bodu.

Nastavení notifikací

Stránka pro nastavení notifikací slouží k zapnutí/vypnutí zasílání notifikací na vybrané komunikační kanály a zapnutí/vypnutí možnosti využívat dané mobilní zařízení pro zadávání bezpečnostního osobního kódu (BOK). Konkrétně je Vám umožněna správa těchto tří možností nastavení:

  • • Informativní notifikace
  • • Notifikace při přihlášení k Národnímu bodu
  • • Využívat zařízení jako BOK-pad

Informativní notifikace jsou zprávy, které jsou zasílány např. od orgánu veřejné moci. Tyto notifikace mohou být dle nastavení zasílány jak na vyplněnou e-mailovou adresu a mobilní telefonní číslo, tak i na mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Mobilní klíč eGovernmentu. Nemusíte se bát, nikomu nepředáváme bez Vašeho vědomí Vaše kontaktní údaje, tedy ani orgán veřejné moci od nás nezíská email adresy či mobilní telefonní čísla.

Druhou variantou notifikací jsou notifikace o přihlášení k Národnímu bodu. Tento typ notifikací může být zasílán pouze na Vaše mobilní zařízení s instalovaným Mobilním klíčem eGovernmentu. Změny provedené v nastavení notifikací je nutné uložit prostřednictvím tlačítka "Uložit".

Obrazovka nastavení notifikací

Vaše údaje

Notifikační e-mailová adresa a mobilní telefonní číslo, které jste vyplnili na portálu Národního bodu pod dlaždicí "Vaše údaje". U těchto komunikačních údajů je možné zapnout/vypnout zasílání informativních zpráv, např. od orgánů veřejné moci.


Mobilní klíče

Obsahuje seznam Vašich mobilních zařízení s nainstalovanou aplikací Mobilní klíč eGovernmentu, které jsou připojeny k Národnímu bodu. U mobilních zařízení můžete zapnout/vypnout všechny tři možnosti nastavení, tedy informativní notifikace, přihlášení k NB i využívání jako BOK-pad.


Informativní notifikace

Určuje, zda si přejete dostávat notifikace informativního charakteru na zvolené komunikační kanály. Tyto notifikace jsou zasílány například od orgánů veřejné moci.

Přihlášení k NB

Přihlášení k NB (Národnímu bodu) označuje, zda si přejete na zvolená mobilní zařízení dostávat informace o tom, že právě proběhlo Vaše přihlášení k Národnímu bodu. Notifikováni jste v případě přihlášení jakýmkoliv identifikačním prostředkem připojeným k Národnímu bodu.

Bezpečnostní osobní kód (BOK) a BOK-pad

Bezpečnostní osobní kód je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic (obdoba PINu u platebních karet). Bezpečnostní osobní kód si zvolí občan při převzetí občanského průkazu. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat. Bezpečnostní osobní kód slouzí k prezenční identifikaci držitele občanského průkazu. Prvotní nastavení se provádí na úřadu obce s rozšířenou působností. Odblokování je prováděno na úřadu obce s rozšířenou působností.

Aby bylo možné bezpečnostní osobní kód zadávat je nutné aby příslušná přepážka úřadu disponovala zařízením nazvaným BOK-Pad. Díky aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu máte tento BOK-Pad u sebe v kapse. V rámci nastavení mobilního klíče je možné určit, že chcete vybrané mobilní zařízení využívat pro prezenční ověřování své osoby prostřednictvím bezpečnostního osobního kódu. Při připojení mobilního klíče je automaticky tato hodnota nastavena. Pokud vyžaduje daná organizace při prezenčním ověření ještě potvrzení prostřednictvím bezpečnostního osobního kódu, jste k jeho zadání vyzvání prostřednictvím své aplikace Mobilní klíč eGovernmentu.