Správa Mobilního klíče eGovernmentu

Tato stránka popisuje možnosti správy identifikačního prostředku Mobilní klíč eGovernmentu. Informace o založení prostředku Mobilní klíč eGovernmentu naleznete zde. Do správy prostředku se dostanete po kliknutí na dlaždici v přehledu připojených prostředků obsahující název zařízení, na kterém máte Mobilní klíč eGovernmentu nainstalován nebo prostřednictvím ikony „tří teček“.

Obrazovka připojených mobilních klíčů

Nastavení notifikací

V rámci nastavení notifikací můžete zapnout či vypnout dva druhy notifikací, které vám mohou být prostřednictvím Identity občana zasílány do aplikace Mobilní klíč eGovernmentu. Prvním z nich jsou informativní notifikace, které mohou být zasílány do Mobilního klíče od státních institucí. Druhým typem notifikací pak jsou notifikace o vašem přihlášení prostřednictvím Identity občana, a to v případě přihlášení jakýmkoliv identifikačním prostředkem. Tím tak budete mít svou identitu pod kontrolou a budete mít jistotu, že víte o všech přihlášeních, které vaším jménem proběhly.

Obrazovka připojených mobilních klíčů

Detail Mobilního klíče

V detailu přihlašovacího prostředku Mobilní klíč eGovernmentu máte možnost změnit název zařízení, jehož výchozí hodnota se skládá z názvu výrobce a typu zařízení. Změna názvu zařízení slouží především k odlišení více shodných zařízení (např. pokud používám Mobilní klíč na soukromém i služebním mobilním telefonu, kdy oba telefony jsou shodného typu).

Doplňujícími údaji pro lepší identifikaci i kontrolu využívání prostředku jsou informace o datu posledního použití Mobilního klíče pro přihlášení přes Identitu občana a o datu jeho připojení (a aktivace) k Identitě občana.

Obrazovka připojených mobilních klíčů

Jak si mám Mobilní klíč eGovernmentu odpojit?