Připojení mobilního klíče na Czech POINTu

Pokud nejste vlastníkem identifikačního prostředku připojeného k Národnímu bodu ani nemáte vlastní přihlašovací údaje k Informačnímu systému datových schránek, existuje třetí varianta. V tomto případě iniciujete připojení Mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu přímo z mobilní aplikace. Po zadání mobilního telefonního čísla Vám na tento kontakt přijde potvrzovací kód, který opíšete do mobilní aplikace. Na základě toho Vám bude zobrazen identifikační kód a návod, jak dále postupovat na pobočce Czech POINT.

Následující řádky popisují návod, jak aktivovat svůj Mobilní klíč eGovernmentu na pobočce Czech POINT a provést tak jeho připojení k národnímu bodu. Kontaktní místa se nacházejí na pobočkách České pošty nebo na obecních či městských úřadech. Pokud si nejste jistí adresou kontaktního místa, můžete najít polohu nejbližšího kontaktního místa na webových stránkách Czech POINT.

Na pobočce Czech POINT je nutné podat „Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě“, kterou je v tomto případě Digitální a informační agentura. Podání žádosti můžete provést bezplatně na jakémkoli kontaktním místě Czech POINT, nezapomeňte si však s sebou vzít Váš doklad totožnosti. V žádosti je nutné vložit do zprávy pro příjemce Váš identifikační kód pro připojení souhlasu, který Vám zobrazuje mobilní aplikace.

Základní kroky pro aktivaci Mobilního klíče eGovernmentu na pobočce Czech POINT shrnují následující body:

 • 1. Spusťte si svoji aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu a v ní zvolte možnost "Chci si na CZECHPOINT zřídit účet v Národním bodu s přihlašováním mobilním klíčem".
 • 2. Zadejte své mobilní telefonní číslo. Na toto číslo Vám bude zaslán kontrolní kód.
 • 3. Přepište kontrolní kód ze zprávy SMS do aplikace mobilního klíče.
 • 4. Potvrďte souhlas s pravidly
 • 5. U přepážky Czech POINT sdělte úředníkovi, že byste rádi podali „Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě“.
 • 6. Předložte svůj průkaz totožnosti.
 • 7. Sdělte, že chcete poskytnout svá osobní data právnické osobě s IČO 17651921. (Jedná se o IČO Digitální a informační agentury.)
 • 8. Následně do zprávy pro příjemce nahlaste Váš identifikační kód z mobilního klíče
 • 9. Při dotazu na rozsah poskytnutých údajů volte položky „Datum narození“ a „Čísla elektronicky čitelných dokladů“.
 • 10. Nakonec nechejte zvolit variantu jednorázového poskytnutí.
 • 11. Úředník Vám vytiskne papír, který budete podepisovat. Na tomto výstupu si zkontrolujte Vaše údaje, rozsah poskytnutí a zejména kód z aplikace. (úředník se mohl při přepisování překlepnout)
 • 12. Po kontrole zvolte v aplikaci "Hotovo"

OPAKUJEME: Obsluha Vám vytiskne ke kontrole a podepsání vyplněný formulář žádosti. Na tomto formuláři zkontrolujte zejména Vaše osobní údaje, správné IČO identifikující Správu základních registrů, rozsah poskytnutých údajů (datum narození a čísla dokladů) a zkontrolujte si ve zprávě pro příjemce Váš identifikační kód. V případě, že jsou všechny údaje v pořádku, dokument podepište a vraťte zpět obsluze na přepážce. Ta provede odeslání Vaší žádosti a vytiskne Vám potvrzení. Aktivace a připojení Vašeho Mobilního klíče eGovernmentu pro přihlašování mimo portál národního bodu proběhne obvykle do několika minut a tento prostředek je následně možné plnohodnotně využívat pro přístup k online službám. O úspěšném připojení budete informování zprávou do mobilní aplikace.