Připojení mobilního klíče z datové schránky

Pokud nemáte žádný identifikační prostředek připojený k Národnímu bodu, ale máte svoje přihlašovací údaje k Informačnímu systému datových schránek, cesta pro založení Mobilního klíče eGovernmentu je Vám otevřená.

Po úspěšném přihlášení do Vaší datové schránky zvolte možnost nastavení (ozubené kolečko), poté vyberte "MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ" a dále pokračujte zvolením "Zřízení Identity občana".

Zřízení identity v Národním bodu v nastavení datové schránky

Než budete přesměrováni na portál Národního bodu budete vyzváni k udělení souhlasu s předání informací.

Udělení souhlasu s předáním informací pro Národní bod

Poté si můžete zvolit, jaký identifikační prostředek chcete založit. Na výběr máte Mobilní klíč eGovernmentu a NIA ID (dříve neslo název Jméno, heslo a SMS). Pokud již máte založené NIA ID, bude tato možnost zakázaná, protože každý občan může mít pouze jedno NIA ID. Výběrem daného identifikačního prostředku se dostanete na stránku pro jeho založení/připojení. Pokud se chcete dozvědět více informací o daném prostředku, klikněte na obrazovce na odkaz "Více".

Udělení souhlasu s předáním informací pro Národní bod

Po volbě založit Mobilní klíč eGovernmentu postupujte dle návodu připojení Mobilního klíče na portálu Národního bodu