Obnova ze zálohy

Obnovit zálohu je možné pouze do Mobilního klíče, který není připojen k žádnému účtu Datových schránek. Pokud tedy máte Mobilní klíč již připojený k účtu, obnovit zálohu bude možné pouze pokud aplikaci odinstalujete a znovu nainstalujete.

Pokud máte zálohu v mailu, stáhnete si ji do mobilního zařízení. Pokud ji máte uloženou např. v Dropboxu či na Google disku, můžete ji použít přímo z tohoto místa.

Nainstalujte aplikaci a spusťte ji. Projdete úvodní konfigurací aplikace, až se dostanete k této informační obrazovce:

Klikněte na “Mám zálohu předešlého Mobilního klíče”.Vyskočí standardní systémový dialog pro výběr souboru se zálohou, který se může lišit dle Vaší verze operačního systému.

Vyberte soubor se zálohou. Následuje ukázka pro načtení zálohy z Disku Google:

V systémovém dialogu pro hledání souboru zvolte zdroj „Disk“:Z nabídek, kde má Disk Google hledat, zvolte „Můj disk“Ve složce vyhledejte soubor se zálohou. Standardně je ukládán pod jménem „MobilniKlic-datum a čas.zaloha“. Klikněte na něj.Po zvolení souboru se aplikace zeptá na heslo k souboru:Po zadání správného hesla klikněte na “OBNOVIT ZE ZÁLOHY” a záloha bude načtena:Tím je obnovení zálohy hotovo a můžete začít Mobilní klíč používat.

UPOZORNĚNÍ: Každou zálohu je možno použít pouze jednou. Po obnovení zálohy na novém zařízení proto doporučujeme vytvořit novou zálohu Mobilního klíče.

Záloha z aplikace Mobilní klíč pro Android je kompatibilní se zálohou Mobilního klíče pro Apple iOS – zálohu z jedné platformy můžete bez problémů použít na druhé.