Připojení mobilního klíče na portálu Národního bodu

Pokud již máte identifikační prostředek, který je připojen k Národnímu bodu, je připojení Mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu velmi jednoduché. Přihlaste se svým stávajícím identifikačním prostředkem na portál národního bodu a v sekci „Občan“ zvolte dlaždici „Připojení mobilního klíče“. Pak už Vás čekají jen následující dva kroky a máte hotovo.

Vyfocení připojovacího QR kódu

V prvním kroku je Vám zobrazena stránka nabízející jednoduchý postup pro spárování mobilního zařízení s Národním bodem, aby došlo k připojení identifikačního prostředku Mobilní klíč eGovernmentu k Vašemu profilu. Základem je vyfocení (naskenování) zobrazeného QR kódu prostřednictvím mobilní aplikace Mobilní klíč eGovernmentu. V případě, že se chystáte připojit mobilní klíč ze stejného zařízení, na kterém je tato stránka zobrazena, využijte k tomu tlačítko "Spustit mobilní klíč na tomto zařízení". Na stránce jsou také zobrazeny odkazy pro stažení mobilní aplikace u jednotlivých operačních systémů podle Vašeho zařízení. Párování mobilní aplikace vůči národnímu bodu nesmí trvat déle než 4 minuty. V opačném případě vyprší platnost dané relace a budete muset požadavek opakovat.

Připojení mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu

Odkazy pro stažení aplikace

Pokud ještě nemáte na svém mobilním zařízení aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu nainstalovanou, jsou Vám k dispozici odkazy pro stažení aktuální verze pro operační systém Android (Google) a pro operační systém iOS (Apple).

QR kód pro připojení

Zobrazený QR kód pro připojení slouží ke spárování mobilní aplikace s Vaším profilem v Národním bodu. Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu a naskenujte zobrazený QR kód. Tím dojde k požadovanému spárování. Tlačítko "Spustit Mobilní klíč na tomto zařízení" slouží jako alternativa k zobrazenému párovacímu QR kódu, pokud zobrazujete stránku na mobilním zařízení. Prostřednictvím tlačítka můžete připojit mobilní klíč na zařízení, kde je obrazovka právě zobrazena.

Potvrzovací kód

Po úspěšném vyfocení (naskenování) QR kódu prostřednictvím aplikace Mobilní klíč eGovernmentu se dostáváte k druhému kroku, a to k porovnání párovacích QR kódů. Pro úspěšné dokončení připojení je zapotřebí, abyste ve webovém prohlížeči (viz obrázek níže) i v mobilní aplikaci, kde máte Mobilní klíč eGovernmentu nainstalovaný, potvrdili shodnost zobrazených párovacích kódů. Pokud jsou oba kódy shodné, potvrďte tlačítkem "ANO, byl zobrazen správný kód". V případě, že se potvrzovací kódy neshodují, zvolte tlačítko "NE, byl zobrazen jiný kód" a proces připojení můžete zkusit zopakovat dle zobrazených instrukcí.

Připojení mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu

Obrazovka obsahuje potvrzovací kód, který pro úspěšné připojení mobilního klíče musí odpovídat kódu, který je zobrazen na zařízení, na kterém je aplikace mobilního klíče nainstalovaná. Potvrzovací kód se Vám v rámci připojení Mobilního klíče eGovernmentu zobrazí jak ve webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Zkontrolujte, že se oba potvrzovací kódy shodují. Pokud tomu tak je, pokračujte kliknutím na tlačítko "ANO, byl zobrazen správný kód".

Kontrolovaný kód

Stisknutím tlačítka "ANO, byl zobrazen správný kód" potvrdíte, že kód zobrazený ve webovém prohlížeči je shodný s kódem zobrazeným v mobilní aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu. V případě, že se párovací kód zobrazený ve webovém prohlížeči neshoduje s kódem zobrazeným v mobilní aplikaci, je nutné kliknout na tlačítko "NE, byl zobrazen jiný kód". Následně Vám bude zobrazena informace, jak dále pokračovat.