Připojení mobilního klíče na portálu Národního bodu

Aby vše fungovalo, je nutné mít nainstalovanou aplikaci Mobilního klíče na svém mobilním zařízení. Aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu stáhnete z obchodu podle typu operačního systému mobilního zařízení. Aplikace je zcela zdarma.

Aplikace Mobilního klíče je shodná se stávající aplikací mobilního klíče ISDS. Pokud již vlastníte tuto aplikaci pro přihlašování k datovým schránkám, můžete ji využít i pro přihlašování ke službám prostřednictvím Identity občana. Abychom popsali jednotlivé situace, jak připojit váš Mobilní klíč k Národnímu bodu, pokračujte podle návodu níže.

Prvním krokem připojení Mobilního klíče eGovernmentu je samotná instalace aplikace Mobilního klíče na příslušné mobilní zařízení. Aplikaci můžete vyhledat v obchodu s aplikacemi dle typu operačního systému nebo využít odkazy na úvodní obrazovce, pokud ji máte zobrazenu na daném zařízení.

Připojení mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu

Po instalaci aplikace přichází na řadu ověření vaší totožnosti. To můžete provést následujícími třemi způsoby:

  • Přihlášením prostřednictvím jiného vlastněného prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného Českou republikou (například bankovní identita nebo nový občanský průkaz s čipem s aktivovanou elektronickou částí) s alespoň stejnou úrovní záruky.

  • Máte-li vlastní přihlašovací údaje do datové schránky, můžete provést aktivaci prostředku online na základě přihlášení těmito údaji, bez nutnosti návštěvy kontaktního místa prostřednictvím informačního systému datových schránek. Upozorňujeme, že prostředky aktivované prostřednictvím ISDS neumožňují přihlašování prostřednictvím mezinárodní brány – IIG k zahraničním portálům.

  • Ověřením prostřednictvím pracoviště Czech POINT, například na vaší nejbližší pobočce pošty. Zde si požádáte o jednorázový souhlas s poskytnutím svých údajů jiné osobě (Digitální a informační agentuře) a do souhlasu uvedete unikátní identifikátor, který se vám zobrazil při založení vašeho prostředku.

V daném kroku registračního formuláře pro ověření totožnosti si zvolíte možnost aktivace následovně:

  • Pokud již vlastníte jiný identifikační prostředek, vyberte možnost ověření totožnosti „Přihlášením pomocí Identity občana“. Po kliknutí na tuto dlaždici budete přesměrováni na výběr identifikačního prostředku a poté postupujte jako při běžném přihlášení.

  • Pro aktivaci Mobilního klíče eGovernmentu prostřednictvím datové schránky zvolte možnost ověření totožnosti „Pomocí datové schránky“. V tomto případě budete vyzváni k přihlášení do vaší datové schránky.

  • Pokud nemáte výše uvedené možnosti a chcete tak aktivovat Mobilní klíč eGovernmentu na pobočce Czech POINTu, v registračním formuláři vyberte možnost „Ověřím totožnost na Czech POINT“. K této možnosti je samostaný návod dostupný zde.

Připojení mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu

Pokud připojení Mobilního klíče eGovernmentu provádíte po přihlášení k Portálu Identity občana nebo k Portálu Datových schránek, není nutné vaši totožnost znovu ověřovat. Ověření proběhlo na základě vašeho přihlášení k danému portálu a tento krok registračního formuláře tak již máte splněn.

Po vašem ověření jiným identifikačním prostředkem pomocí Identity občana nebo po přihlášení údaji k datové schránce přichází na řadu již samotné připojení aplikace Mobilního klíče eGovernmentu k Identitě občana. Znázornění jednotlivých kroků, které je nutné provést v mobilní aplikaci, si můžete zobrazit prostřednictvím „Zobrazit snímky obrazovek“. Jakmile zvolíte v mobilní aplikaci volbu pro načtení kódu pro připojení, naskenujte QR kód, který máte zobrazen v prohlížeči v rámci registračního (připojovacího) procesu.

Pokud máte prohlížeč otevřený přímo v mobilním zařízení s Mobilním klíčem eGovernmentu (tzn. veškeré kroky se odehrávají pouze na mobilním zařízení), zvolte možnost „Otevřít aplikaci Mobilní klíč“. Tento krok nahradí naskenování QR kódu, které v tomto případě není možné. Pokud se vám tato možnost nezobrazuje, přepněte na mobilní verzi prohlížeče.

Připojení mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu

Po úspěšném naskenování QR kódu se Vám ve webovém prohlížeči i v mobilní aplikaci zobrazí potvrzovací kód. Oba kódy si porovnejte a pokud jsou shodné, potvrďte tlačítkem „Ano, kódy jsou shodné“. Pokud by se stalo, že se potvrzovací kódy neshodují, zvolte tlačítko „Ne, kódy jsou jiné“ a zkuste proces připojení Mobilního klíče zopakovat dle zobrazených instrukcí.

Připojení mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu

Tím je proces připojení Mobilního klíče u konce (pokud jste již na začátku nezvolili ověření totožnosti na Czech POINT). Nyní můžete svůj Mobilní klíč eGovernmentu využívat pro snadné přihlašování prostřednictvím Identity občana.

Pokud jste svou totožnost ověřovali prostřednictvím datové schránky, budeme Vás muset na závěr z bezpečnostních důvodů ještě odhlásit.