Záloha dat Mobilního klíče

Mobilní klíč umožňuje vytvořit zálohu uložené identity pro případ, že o zařízení s Mobilním klíčem přijdete, nebo dojde k jeho vymazání. Doporučujeme si po připojení účtů Datových schránek zálohu Mobilního klíče udělat.

Záloha obsahuje pouze identitu uživatele (napojení na účty Datových schránek). Neobsahuje přijaté notifikace.

Záloha z aplikace Mobilní klíč pro Android je kompatibilní se zálohou Mobilního klíče pro Apple iOS – zálohu z jedné platformy můžete bez problémů použít na druhé.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

  • Pro zálohu si určete dlouhé a složité heslo. Vhodná je spíše věta (několik slov) než jedno slovo.

  • Heslo si uložte jinam než soubor se zálohou.

  • Soubor se zálohou ochraňujte, aby se nedostal do nepovolaných rukou.

Záloha není určena k tomu, abyste jejím obnovením získali druhé zařízení s Mobilním klíčem a provozovali obě zařízení najednou. Při obnovení zálohy na novém zařízení se Mobilní klíč na starém zařízení deaktivuje, nepůjde dále používat.

Pokud chcete mít více Mobilních klíčů najednou, můžete další zařízení připojit k účtu stejným způsobem jako první. Počet Mobilních klíčů připojených k jednomu účtu není omezen.

Postup vytvoření zálohy: Spusťte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, přihlaste se, zvolte menu a v něm “Zálohovat”.

Zálohování v aplikaci Mobilní klíč

Aplikace nejprve připomene bezpečnostní doporučení pro práci se zálohou a pak si vyžádá zadání hesla pro zálohu. Zadejte dvakrát stejné heslo o minimální délce 10 znaků.

Bezpečnostní tip: Pro zadávání hesla doporučujeme přepnout na systémovou klávesnici, nepoužívat klávesnice třetích stran.

Zálohování v aplikaci Mobilní klíč

Pak proběhne vlastní vygenerování zálohy a je zobrazen standardní dialog pro export souboru se zálohou. Soubor si můžete například uložit do svého Google disku, poslat mailem atd.

Zálohování v aplikaci Mobilní klíč