Zánik identifikačního prostředku

Pokud jste se rozhodl odpojit některý z Vašich Mobilních klíčů eGovernmentu, dostanete se na níže uvedenou potvrzovací stránku. Zde můžete odpojení potvrdit, či stornovat. Dle názvu si zkontrolujte, že se chystáte odpojit správné zařízení. V případě, že nemáte nainstalován Mobilní klíč eGovernmentu i na jiném zařízení nebo nemáte jiný identifikační prostředek registrovaný v Národním bodu, přijdete o možnost přihlášení k portálu Národního bodu a dalším službám nejen veřejné správy. Dobře si tak rozmyslete, zda chcete vybraný Mobilní klíč eGovernmentu opravdu odpojit. Pokud odpojíte Mobilní klíč eGovernmentu, kterým jste právě připojeni, dojde následně k Vašemu odhlášení.

Upozornění při odpojování mobilního klíče od Národního bodu

Uvedená textace Vás informuje o následcích odpojení Mobilního klíče eGovernmentu a zároveň Vám zobrazuje název zařízení, které se chystáte odpojit. Tlačítkem „Potvrdit“ dojde k odpojení Mobilního klíče eGovernmentu od profilu v Národním bodu. Odpojený Mobilní klíč nebude možné dále používat pro přihlášení k portálu Národního bodu a k dalším nabízeným službám. Pokud odpojujete Mobilní klíč eGovernmentu, kterým jste právě připojeni, dojde následně k Vašemu odhlášení.