Přihlášení Mobilním klíčem eGovernmentu přes mezinárodní bránu

Mobilní klíč je také možné využít pro přihlášení k zahraničním službám prostřednictvím mezinárodní brány (IIG - International ID Gateway). Podmínkou využití Mobilního klíče pro takové přihlášení je, že nebyl založen prostřednictvím datové schránky. Pokud Váš Mobilní klíč byl aktivován datovou schránkou, bude potřeba ho před přihlášením přes mezinárodní bránu ověřit.

K ověření budete vyzváni automaticky při pokusu o přihlášení přes mezinárodní bránu. Alternativně ho můžete provést nyní přihlášením jiným prostředkem.

Ověření Mobilního klíče lze provést dvěma způsoby. Na nutnost ověření Mobilního klíče Vás upozorní jedno z následujících sdělení. Textace se mohou lišit dle vydavatele Vašeho prostředku.

1. Ověření přihlášením jiným identifikačním prostředkem.Pro ověření pomocí jiného prostředku pokračujte stisknutím tlačítka „Ověřit klíč přihlášením“. Následně budete přesměrováni na přihlášení prostřednictvím Národního bodu. Ověření Mobilního klíče je možné provést pouze takovým prostředkem, který je aktivní a nebyl založen prostřednictvím datové schránky.

Po úspěšném přihlášení jiným identifikačním prostředkem se zobrazí potvrzující hláška. Aby vše správně fungovalo pro budoucí přihlášení, je potřeba se nejprve odhlásit.Pokud k ověření nedojde, zobrazí se následující upozornění. V takovém případě je potřeba zvolit k ověření jiný identifikační prostředek nebo navštívit kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.2. Ověření na pobočce Czech POINT

Pokud nemáte jiný identifikační prostředek vhodný pro ověření Mobilního klíče, je ověření možné provést na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.Před návštěvou Czech POINTu je potřeba Váš Mobilní klíč nejdříve odpojit a znovu připojit. Pro zobrazení návodu na odpojení a připojení Mobilního klíče a jeho ověření na pobočce Czech POINT klikněte na tlačítko Přečíst si návod „“.