Ověření Mobilního klíče eGovernmentu prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT

Pro možnost použití Mobilního klíče eGovernmentu pro přihlášení přes mezinárodní bránu je potřeba učinit následující kroky:

 1. Odpojte stávající Mobilní klíč.
  Mobilní klíč odpojíte ve svém profilu na portálu Identita občana pod záložkou „Odpojení Mobilního klíče“. Dle názvu si zkontrolujte, že se chystáte odpojit správné zařízení. Dále je potřeba odinstalovat aplikaci Mobilního klíče na vašem zařízení.
 2. Založte si nový Mobilní klíč.
  Znovu si nainstalujte aplikaci Mobilního klíče do vašeho zařízení a pro jeho aktivaci zvolte možnost „Chci si na CZECHPOINT zřídit účet v Národním bodu s přihlašováním mobilním klíčem". V dalším kroku zadejte a ověřte své telefonní číslo a potvrďte souhlas s pravidly.
 3. Dostavte se na kontaktní místo Czech POINT s občanským průkazem.
 4. Požádejte o „Poskytnutí referenčních údajů z Registru obyvatel jiné osobě".
 5. Obsluze sdělte, že chcete poskytnout svá osobní data Správě základních registrů, IČO 72054506.
 6. Do zprávy pro příjemce nahlaste váš identifikační kód z aplikace Mobilního klíče.
 7. Správě základních registrů poskytněte jednorázově své datum narození a čísla elektronicky čitelných dokladů.
 8. Úředník vám vytiskne papír, který budete podepisovat. Na tomto výstupu si zkontrolujte vaše údaje, rozsah poskytnutí a zejména kód z aplikace (úředník se mohl při přepisování překlepnout).
 9. Po kontrole zvolte v aplikaci „Hotovo“.

Aktivace a připojení vašeho Mobilního klíče eGovernmentu proběhne obvykle do několika minut a tento prostředek je následně možné plnohodnotně využívat pro přístup k online službám. O úspěšném připojení budete informování zprávou do mobilní aplikace.