Přihlášení

Pro použití NIA ID je v první řadě potřebná znalost uživatelského jména a hesla (faktor znalosti), které jste zadávali při založení NIA ID. Na základě bezchybného zadání uživatelského jména a hesla a potvrzení těchto údajů Vám bude na mobilní telefonní číslo (faktor vlastnictví), zadané rovněž při založení NIA ID, zaslán jednorázový potvrzovací SMS kód. V případě, že kombinace uživatelského jména a hesla nebude správná, systém Vás na tuto skutečnost upozorní a nebude Vám odeslán potvrzovací SMS kód.

POZOR, DŮLEŽITÉ: Přihlášení NIA ID umožňujeme pouze osobám starším 18 let.

Autorizace

Obdržený SMS kód je potřeba opsat do příslušného pole a potvrdit jeho zadání kliknutím na tlačítko „Autorizuj a pošli kód“. Takto ověřený uživatel je následně přihlášen na portál národního bodu, případně může být stejným způsobem ověřen pro potřeby jiného kvalifikovaného poskytovatele služeb, který se rozhodl tento způsob nebo úroveň ověření využívat.

Stisknutím tlačítka „Autorizuj a pošli kód“ zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s Podmínkami používání NIA ID a souhlasíte s nimi.

Vložení SMS kódu

Pokud nastane situace, kdy zadané uživatelské jméno a heslo jsou správné, ale potvrzovací SMS kód Vám na Vaše mobilní telefonní číslo nepřijde nebo vypršela jeho platnost, můžete požádat o jeho opakované zaslání kliknutím na tlačítko „Odeslat jiný kód“.

POZOR, DŮLEŽITÉ: Pokud zadáte své heslo třikrát po sobě chybně, dojde na určitou dobu k zablokování Vašeho NIA ID. Další možnost pokusu zadat správné heslo budete mít po uplynutí této doby nebo můžete provést reset svého hesla a po splnění podmínek si můžete zvolit nové heslo.