Použití NIA ID

Pokud jste si založili své NIA ID a provedli jeho aktivaci na portálu národního bodu či osobně na kontaktním místě Czech POINT, můžete se nyní jeho prostřednictvím přihlašovat. Popis, jakým způsobem přihlašování probíhá, jsme pro Vás popsali v části nazvané „Přihlášení“.

Informace o tom, kam se můžete nyní přihlásit, jaké funkcionality Vám budou k dispozici a co je například tzv. úroveň záruky (Level of Assurance - LoA), jsme pro Vás připravili v části nazvané „Kam se mohu přihlásit“.