Vyplnění registračního formuláře

Pro založení identifikačního prostředku NIA ID (Jméno, heslo a SMS), je nutné nejdříve vyplnit registrační formulář na stránkách identitaobcana.cz - registrace. Založení NIA ID smí provést pouze osoby starší 18 let.

Registrace je oddělena na několik jednotlivých částí, ale aby vše fungovalo, je nejdříve nutné splnit podmínky potvrzení CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí).

CAPTCHA

Umožňuje systému odlišit člověka od automatického systému (robota) a představuje tak ochranu proti automatickému hromadnému zneužívání systému. V našem formuláři stačí zaškrtnout „Nejsem robot“, případně opsat text, vybrat obrázky a jiné, budete-li k tomu vyzváni.

Ochrana před zneužíváním systému – CAPTCHA

Mobilní telefon

Uveďte své mobilní telefonní číslo. Vyplňovaná hodnota musí označovat mobilní telefonní číslo vydané mobilním operátorem České republiky. Tedy číslo musí být uvozeno kódem +420, za kterým následuje devět čísel pro lokální identifikaci, přičemž první číslice uvedená za nulou musí mít hodnotu 6 nebo 7, tzn., jedná se o mobilní telefonní číslo. Na vyplněné telefonní číslo Vám budou zasílány potvrzovací SMS kódy pro přihlášení. Po vyplnění tetefonního čísla bude nejdříve provedeno ověření, že takové číslo máte v držení. Klikněte, prosím, po jeho vyplnění na tlačítko „ZASLAT SMS KÓD“.

Zadejte mobilní telefonní číslo

SMS kód

Pokud jste v předchozím kroku správně vyplnili své mobilní telefonní číslo a potvrdili tlačítkem „ZASLAT SMS KÓD“, obdržíte na uvedené mobilní číslo SMS zprávu obsahující jednorázový kód pro ověření Vámi zadaného mobilního telefonního čísla. Tento kód opište do pole pro SMS kód.

Zadejte SMS kód

Uživatelské jméno

Ve většině systémů je Vám Vaše přihlašovací jméno vytvořeno a vy si jej následně musíte zapamatovat. U nás si naopak přihlašovací jméno volíte sami. I tak Vám doporučujeme použít nějaké delší přihlašovací jméno, například použít jako přihlašovací jméno Vaší e-mail adresu. Jméno, které si zvolíte pro přihlašování prostřednictvím NIA ID musí být v rámci tohoto systému jedinečné. V případě, že je Vámi zadané uživatelské jméno již obsazené, budete o této skutečnosti při pokusu o založení NIA ID ihned informováni. Pokud je již uživatelské jméno použito, musíte zadat jiné.

Vytvoření uživatelského jména

Heslo a jeho kontrola

Heslo je, společně s přihlašovacím jménem, obecný prostředek k ověření Vaší totožnosti. Uživatel je pokládán za oprávněného, pokud prokáže znalost hesla. Bezpečnost autentifikace pomocí hesla závisí na síle hesla a jeho zabezpečení na straně uživatele, během ověřování i na straně systému, který heslo ověřuje. Na straně uživatele je proto potřeba volit vhodné heslo, uchovat jej v tajnosti a zabezpečit proti zjištění cizí osobou či jiným subjektem. Systém Vás hlídá, aby jste zadali heslo alespoň v minimální bezpečné kombinaci. Tato kombinace, kterou uživatel napíše do pole Heslo, musí splňovat následující podmínky:

  • minimální délka hesla je 8 znaků
  • heslo musí obsahovat nejméně 1 číslici
  • heslo musí obsahovat nejméně 1 velké či malé písmeno A-Z a-z
  • heslo nesmí obsahovat vybraná zakázaná slova

Stejnou kombinaci znaků uveďte pro jeho potvrzení také do pole Heslo – kontrola.

Vytvoření hesla a jeho ověření

E-mail

E-mailová adresa, na kterou Vám mu bude zaslána zpráva s příslušným odkazem pro dokončení registrace NIA ID. Tato e-mailová adresa, společně s bezpečnostní otázkou a odpovědí na bezpečnostní otázku, Vám v budoucnu může pomoct při ztrátě kontroly nad Vašimi přihlašovacími údaji.

Zadejte e-mailovou adresu kvůli dokončení registrace

Bezpečnostní otázka a odpověď na bezpečnostní otázku

Tyto údaje budou sloužit pro Vaše ověření v případě, zapomenete-li své heslo. Nejprve vyberte z dostupné nabídky konkrétní bezpečnostní otázku a následně vepište do pole pro odpověď na bezpečnostní otázku text – Vaši odpověď.

Zvolte bezpečnostní otázku a zadejte odpověď

Založit

Po kliknutí na tlačítko „ZALOŽIT“ dojde ke kontrole, zda jsou jednotlivá pole vyplněna a zda jsou vyplněné hodnoty ve správném tvaru. Pokud kontrola dopadla úspěšně, dojde k úspěšnému založení NIA ID. Při neúspěšné kontrole Vám bude zobrazena informace, jaké pole chybí vyplnit či jaké pole není vyplněno správně. Při úspěšném založení NIA ID dochází k uložení telefonního čísla a e-mailové adresy do části nazvané Telefonní číslo a e-mailová adresa na portálu národního bodu v sekci Správa uživatelského účtu, kde tyto údaje můžete dále spravovat.

Upozornění: Před tím, než registrační formulář k založení NIA ID potvrdíte, bude potřeba seznámit se a souhlasit s podmínkami používání prostředku pro elektronickou identifikaci.

Založení identifikačního prostředku

Po založení NIA ID Vám na e-mailovou adresu, kterou jste zadali v registraci, přijde informační e-mail obsahující odkaz. Kliknutím na tento odkaz provedete ověření Vaší e-mailové adresy a zároveň potvrzení Vámi založeného identifikačního prostředku.

Nyní se můžete úspěšně přihlásit pouze na portál národního bodu na identitaobcana.cz prostřednictvím Vámi zvoleného uživatelského jména a hesla. Na základě jejich bezchybného zadání Vám bude následně zaslán kód, který Vám bude doručen v SMS na mobilní telefonní číslo. V případě, že chcete používat Vaše NIA ID jako identifikační prostředek k ověření totožnosti při využívání online služeb, je nutné provést aktivaci Vašeho NIA ID.