Kam se mohu přihlásit?

Prostřednictvím NIA ID se můžete po úspěšném zadání všech přihlašovacích údajů přihlásit na portál národního bodu (NIA).

Na základě tohoto přihlášení Vám budou zpřístupněny funkcionality v rámci sekce „Občan“ obsahující správu Vašeho profilu v národním bodu. Správa zahrnuje evidenci vybraných údajů o Vaší osobě, trvalé souhlasy s poskytováním Vašich údajů a zobrazení Vašich aktivních připojených identifikačních prostředků.

Zároveň Vám budou zpřístupněny funkcionality pro správu Vašeho NIA ID. Zde můžete provést aktivaci svého NIA ID, pokud jste tak ještě neučinili. Dále si v této sekci můžete změnit heslo či bezpečnostní otázku a odpověď pro obnovu hesla. Spravovat si zde také můžete své telefonní číslo a e-mailovou adresu, jež máte registrované k NIA ID.

Ověření prostřednictvím NIA ID může využít pro Vaše přihlášení i jiný poskytovatel služeb (např. online služby veřejné správy mimo portál národního bodu). Musí se jednat o kvalifikovaného poskytovatele dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, tzn., že musí být pro národní bod důvěryhodný. Pak jen stačí, aby požadoval takovou úroveň záruky ověření (LoA), kterou NIA ID. Úroveň záruky vyjadřuje míru spolehlivosti identifikačních prostředků při určování totožnosti dané osoby. Míra spolehlivosti, kterou úroveň záruky představuje, je definována na základě použitých postupů, řídících činností a prováděných technických kontrol. Kvalifikovaný poskytovatel služeb může taktéž využívat pouze konkrétní způsob přihlášení, například právě NIA ID.

Pro Vaši lepší orientaci, kam je aktuálně možné se prostřednictvím NIA ID přihlásit, jsme Vám připravili přehledný seznam poskytovatelů služeb.