Správa Vašich údajů

Prostřednictvím správy Vašich údajů, kterou portál národního bodu nabízí, můžete upravovat Vámi poskytnuté údaje. Tyto údaje mohou být předávány kvalifikovaným poskytovatelům, pokud v rámci ověření Vaší totožnosti tyto údaje sami požadují a pokud jejich vydání odsouhlasíte. Jejich odsouhlasení přitom může být jednorázové, či trvalé, viz Správa Souhlasů s poskytováním Vašich údajů.

Vybrané údaje mohou být určeny k zasílání důležitých informativních zpráv od státu směrem k občanovi (např. informace o ukončení platnosti některého z Vašich identifikačních prostředků). Takový údaj je pak označen hvězdičkou „*“.

Sekce Vaše údaje na Portálu národního bodu

Zobrazení detailních informací o Vámi vybraném údaji se zobrazí po kliknutí na tento údaj. Detail údaje slouží k jeho úpravě. Můžete měnit hodnotu Vámi zvoleného údaje či měnit, zda chcete umožnit tento údaj poskytovat kvalifikovaným poskytovatelům služeb, či nikoliv. Vámi provedenou změnu vždy potvrdíte tlačítkem „Uložit“.

Součástí těchto údajů jsou Vaše komunikační kanály, prostřednictvím kterých s Vámi následně mohou jednotliví kvalifikovaní poskytovatelé komunikovat v případě, že si o tyto údaje požádají a Vy jejich vydání schválíte. Pro tyto účely můžete využít i Vaše komunikační údaje, které jste vyplnili v rámci založení NIA ID, kde se jedná o Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pro zkopírování těchto údajů do Vašich komunikačních údajů využijte příslušné tlačítko ve Správě e-mailu a telefonního číslo, kterou Vám Váš uživatelský profil nabízí. V tomto případě musí být pro úspěšné zkopírování oba údaje ověřeny.

Své komunikační kanály můžete také samozřejmě vyplnit ručně. V rámci vyplňování těchto údajů se provádí kontrola, zda zadaný údaj splňuje požadovaný formát.

V případě telefonního čísla:

  • musí se jednat o české telefonní číslo, tj. začíná předvolbou +420,
  • telefonní číslo je mobilní, tj. po předvolbě následuje číslice 6, nebo 7,
  • dále musí být délka telefonního čísla rovna 9 (nepočítáme předvolbu)

Oba kontaktní údaje musí být pro jejich využívání v rámci služeb elektronické identifikace ověřeny. V případě telefonního čísla probíhá ověření prostřednictvím vyplnění jednorázově zaslaného kódu v SMS zprávě, která je Vám zaslána na ověřované telefonní číslo. Po zadání zaslaného kódu je Vaše telefonní číslo ověřeno.

Ověření Vaší e-mailové adresy v rámci založení NIA ID probíhá prostřednictvím zaslané zprávy na ověřovanou e-mailovou adresu. V této zprávě je obsažen hypertextový odkaz, po jehož rozkliknutí se Vaše e-mailová adresa ověří.

V případě, že se rozhodnete změnit Vaše telefonní číslo či Vaši e-mailovou adresu, je opět zapotřebí nově zadaný údaj ověřit. Ověření v tomto případě probíhá u obou kontaktních údajů stejným způsobem. Pro potvrzení změny a ověření Vašeho telefonního čísla, resp. e-mailové adresy je nutné opsat ověřovací kód, který je zaslán na Vaše nové telefonní číslo, resp. novou e-mailovou adresu.

Správa údajů dále nabízí u každého Vámi poskytnutého údaje zvolit možnost, zda chcete, či nechcete umožnit poskytnutí tohoto údaje kvalifikovanému poskytovateli.