Instalace aplikace eObčanka na mobil s OS Android

Verze operačního systému

Správné fungování mobilní aplikace eObčanka vyžaduje zařízení s verzí Android 4.4.4 a vyšší.

Instalace z Google Play

Aplikace eObčanka pro operační systém Android se nachází v obchodě Obchod Play. Stažení a instalace probíhá obvyklým způsobem. Pro získání eObčanky je potřeba vyhledat aplikaci v seznamu aplikací Obchod Play. Seznam aplikací se vyvolá tapnutím na ikonu Obchod Play. Tato ikona se nalézá na obrazovce mobilního zařízení nebo v seznamu všech aplikací. V případě, že si uživatel nastavil v rámci svého mobilního zařízení několik přepínacích obrazovek, je pro nalezení ikony potřeba zkontrolovat obrazovky všechny, či aplikaci hledat v seznamu všech aplikací. Do vyhledávacího pole Obchod Play uživatel následně zadá název eObčanka a tapnutím vybere nalezenou aplikaci, čímž se zobrazí informace o aplikaci eObčanka. Instalaci uživatel vyvolá tapnutím na tlačítko Instalovat, čímž se spustí stahování a následná instalace aplikace. Instalace aplikace proběhne po kompletním stažení automaticky, přičemž operační systém mobilního zařízení uživatele informuje v notifikační (horní) liště o jejím začátku, průběhu i konci.

Ověření funkčnosti instalované aplikace

Po dokončení instalace je doporučeno aplikaci ihned otevřít a vyzkoušet, zda se bez dalších komplikací spustí. Při prvním spuštění je vyvolán krátký průvodce, který uživateli představí fungování identifikační aplikace. Po ukončení průvodce lze pokračovat procesem připojení čtečky a identifikace pomocí občanského průkazu. Pokud při zprovoznění aplikace eObčanka nastanou komplikace, doporučuje se restartovat mobilní zařízení či aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat.