Správa e-mailu a telefonního čísla

Správa uživatelského účtu NIA ID, která je dostupná z portálu národního bodu, Vám v sekci nazvané Telefonní číslo a e-mailová adresa umožní pozměnit tyto přednastavené údaje o Vaší osobě, které se automaticky vyplnili při založení NIA ID, a to vyplněním registračního formuláře.

Nabízíme Vám tedy možnost změny mobilního telefonního čísla, na které Vám chodí potvrzovací SMS kódy pro přihlášení (případně při resetu hesla) a stejně tak změnu e-mailové adresy, na kterou Vám bude při resetu hesla zasíláno heslo dočasné.

Vámi měněný údaj lze také zkopírovat do části „Vaše údaje“, a to využitím funkčního tlačítka Zkopírovat telefon a e-mail do „Vaše údaje“, odkud jsou pak Vaše údaje předávány kvalifikovaným poskytovatelům služeb, ale to pouze v případě, že s jejich poskytnutím souhlasíte.

POZOR, DŮLEŽITÉ: Pro zkopírování údajů do části „Vaše údaje“ musí být údaj vždy ověřen. V případě, že již máte v části „Vaše údaje“ některý z údajů vyplněný, dojde k jeho nahrazení.

Správa kontaktů

V případě, že se rozhodnete pro změnu jednoho či obou údajů, stačí pouze na vybraný údaj kliknout. Zobrazí se Vám detail vybraného údaje, který slouží k jeho editaci. V políčku „Hodnota“ můžete změnu následně provést tak, že původní hodnotu údaje smažete a nahradíte ji hodnotou novou. Svou změnu potvrdíte tlačítkem „Uložit“.

Správa kontaktů

POZOR, DŮLEŽITÉ: Při změně těchto údajů je nutné provést jejich opětovné ověření, které potvrdíte zadáním Ověřovacího kódu zaslaného na Vámi měněný údaj. Dokud není měněný údaj ověřen, je k zasílání SMS, respektive dočasného hesla používán původní ověřený údaj.

Správa kontaktů