Změna a reset hesla

V případě zapomenutého uživatelského jména k NIA ID kontaktujte service desk DIA na telefonním čísle +420 227 023 444

Změna hesla

Po přihlášení na portál národního bodu prostřednictvím NIA ID anebo prostřednictvím identifikačního prostředku s nejvyšší úrovní záruky (např. eObčanka) můžete provést změnu hesla ke svému NIA ID, a to v sekci „Správa NIA ID“ v části „Změna hesla“. Pro změnu hesla Vám stačí pouze vyplnit Vaše aktuální heslo, zvolit si heslo nové, provést jeho kontrolu jeho opětovným zadáním a změnu uložit. Po úspěšné kontrole správnosti původního hesla a shody u nově zadávaného hesla Vám bude heslo okamžitě změněno.

O úspěšné změně hesla Vás vždy informujeme SMS zprávou zaslanou na Vaše registrované telefonní číslo a stejně tak Vám odešleme informační e-mail. Nadále bude tedy možné pro přihlášení k portálu národního bodu prostřednictvím NIA ID využívat pouze Vámi zvolené heslo nové.

Nově zadávané heslo musí zároveň splňovat náležitosti uvedené v části Založení NIA ID. Vaše nové heslo nesmí být shodné s heslem, které bylo Vámi v minulosti používáno pro přihlášení k portálu národního bodu.

POZOR, DŮLEŽITÉ: Změna hesla může být také vyvolána systémem, a to v případě, že se jednalo o heslo dočasné.

Formulář změny hesla

Reset hesla

Zapomenete-li své heslo pro přístup prostřednictvím NIA ID, máte možnost si nechat vygenerovat a zaslat nové heslo. K resetu zapomenutého hesla se dostanete prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“ na obrazovce pro přihlášení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Reset zapomenutého hesla je možný pouze na základě znalosti uživatelského jména a odpovědi na bezpečnostní otázku. V případě zapomenutí uživatelského jména neexistuje proces pro jeho znovuzískání.

Formulář zadání hesla

V prvním kroku je pro reset hesla nutné ověřit znalost uživatelského jména. Vyplňte své uživatelské jméno do příslušného pole a potvrďte tlačítkem pro zaslání jednorázového potvrzovacího SMS kódu.

Formulář zadání a potvrzení uživatelského jména

Na mobilní telefonní číslo, které máte registrováno k NIA ID, Vám bude následně zaslán jednorázový ověřovací kód. Tento kód opište do příslušného pole a potvrďte.

Formulář zadání SMS kódu

Po vyplnění ověřovacího kódu se Vám zobrazí bezpečnostní otázka. Vyplňte Vaši odpověď na bezpečnostní otázku a potvrďte reset hesla.

Formulář zadání ověřovací odpovědi

Po Vašem potvrzení zadaných údajů a po kontrole správnosti těchto údajů Vám bude na registrovanou e-mailovou adresu zasláno dočasné heslo. Současně Vás ve stejnou chvíli informujeme na Vaše registrované telefonní číslo, že Vaše heslo bylo změněno. V případě, že jste tak neučinili Vy a heslo nezměnili, kontaktujte neprodleně linku podpory.

Formulář zadání ověřovací odpovědi

Po vyplnění dočasného hesla a ověření jeho správnosti, Vám na mobilní telefonní číslo, které máte registrováno u NIA ID, bude zaslán jednorázový ověřovací kód. Tento kód opište do příslušného pole a přihlaste se.

Formulář zadání ověřovací odpovědi

Při následném přihlášení budete vyzváni ke změně tohoto dočasného hesla. Nově zadávané heslo musí zároveň splňovat náležitosti uvedené v části Založení NIA ID. Od této chvíle využívejte pro přihlášení nové heslo.

Formulář zadání ověřovací odpovědi

POZOR, DŮLEŽITÉ: Pokud zadáváte nové heslo, nepoužívejte heslo, které jste již v minulosti k přihlášení na portál národního bodu používali.