Zákony vztahující se k e-Governmentu

Na tomto místě jsou jednoduše vyjmenovány jednotlivé zákony, na základě kterých je vytvořen národní bod pro identifikaci a autentizaci. Odkaz Vás odvede na web "Zákony pro lidi".