Výhradní užívání prostředku NIA ID

Proč musím mít telefonní číslo a e-mailovou schránku ve svém výhradním užívání?

V procesu ověřování identity uživatele při přihlašovaní prostřednictvím NIA ID je doručován na mobilní telefon uživatele jednorázový SMS kód, který slouží jako bezpečnostní faktor proti zneužití identity uživatele. Při zapomenutí přihlašovacího hesla k NIA ID je možná jeho změna pomocí registrované e-mailové adresy. Aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost při přihlašování, je nezbytné, aby každý vlastník NIA ID měl u svého uživatelského účtu registrovány kontaktní údaje, ke kterým má přístup pouze on a nikdo jiný.

V souladu s podmínkami používání elektronického identifikačního prostředku NIA ID tedy platí pravidlo jeden identifikační prostředek = jedinečné kontaktní údaje uživatele pro bezpečnost procesu elektronické identifikace.

Nejčastější dotazy:

1. Proč se změnily podmínky používání prostředku NIA ID?

Bezpečné prokazování totožnosti online je spojeno s dodržováním určitých zásad, které jsou klíčové jako prevence proti zneužití identity uživatele. Digitální a informační agentura dělá maximum pro zajištění bezpečnosti držitelů identifikačních prostředků NIA ID, které vydává. S tím souvisí i potřeba přizpůsobovat procesy v rámci zaručeného ověřování identity aktuálním bezpečnostním požadavkům a vývoji v oblasti informačních technologií.

2. Obdržel/a jsem e-mail s výzvou k nápravě, jak mám postupovat?

Je potřeba se přihlásit do Vašeho profilu v Národním bodu a ve správě prostředku NIA ID změnit Vaše kontaktní údaje (tel. číslo a e-mail) na ty, které máte ve výhradním vlastnictví. Postup včetně potřebných odkazů je zmíněn v e-mailové zprávě. Podrobný postup naleznete v kapitole 2.18. uživatelské příručky. Náprava musí být provedena do termínu uvedeného v e-mailu, poté dojde ke zneplatnění Vašeho prostředku.

3. Nestihl/a jsem provést nápravu v termínu, jak mám postupovat?

Pokud jste si nezměnil/a Vaše kontaktní údaje do uvedeného termínu, Váš prostředek byl zneplatněn (tj. nelze se s ním nadále přihlašovat). Pokud si přejete prostředek NIA ID dále používat, je potřeba si založit nový. Stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář na portálu Národního bodu, popř. na www.niaid.cz a poté prostředek aktivovat jednou ze tří možností:

  • prostřednictvím datové schránky
  • kontaktního místa veřejné správy Czech POINT
  • ověřením totožnosti prostřednictvím jiného aktivního identifikačního prostředku

4. Proč musím mít registrované tel. číslo a e-mail ve výhradním vlastnictví?

E-mailová adresa a telefonní číslo jsou součástí bezpečnostních prvků prostředku NIA ID. Na telefonní číslo je zasílán jednorázový ověřovací kód při každém přihlášení. E-mailová adresa slouží k resetování hesla. Proto je potřeba, aby tyto komunikační kanály byly ve výhradním vlastnictvím držitele prostředku NIA ID. Stejné bezpečnostní opatření používá například řada bank pro přihlášení do internetového bankovnictví.

5. Mám plnou moc, která mě opravňuje za danou osobu jednat. Proč tedy nemůžu mít u jejich prostředku své telefonní číslo?

Plná moc Vás opravňuje pouze k určitým úkonům, např. k podání daňového přiznání za Vašeho klienta. Prostředkem NIA ID se ale můžete přihlásit ke všem dostupným službám veřejné správy a jednat tak za jeho držitele v mnoha záležitostech, na které se plná moc nevztahuje. Je potřeba si uvědomit, že prokázání totožnosti prostředkem NIA ID má stejnou váhu jako kdybyste na pobočce, resp. provozovně předložili doklad totožnosti. Stejně tak jako máte každý svůj vlastní doklad totožnosti, nemůžete sdílet ani prostředek NIA ID.

6. Jak si změním kontaktní údaje registrované u NIA ID?

Kontaktní údaje, tj. Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, si můžete změnit ve Vašem profilu na portálu Národního bodu v části „Správa prostředku NIA ID“ pod záložkou „Telefonní číslo a e-mailová adresa“. Podrobný návod naleznete v uživatelské příručce, kapitola 2.18. Příslušné odkazy najdete v e-mailu, který jste obdržel/a.

7. S podmínkami používání nesouhlasím, co mohu dělat?

Pokud nesouhlasíte s podmínkami používání prostředku NIA ID, můžete si prostředek zneplatnit, tzv. zrušit. Zneplatnění provedete ve Vašem profilu na portálu Národního bodu v části „Správa prostředku NIA ID“ pod záložkou „Zrušení uživatelského účtu“. Podrobný návod naleznete na informačních webových stránkách portálu národního bodu.

8. Na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu v procesu přenastavení kontaktních údajů NIA ID?

Se změnou kontaktních údajů (e-mailu a telefonního čísla) Vám v případě potíží pomohou pracovníci Service Desku na telefonním čísle +420 227 023 444.

9. Zapomněl/a jsem své přihlašovací údaje, jak mám postupovat?

Zapomenete-li své heslo pro přístup na portál národního bodu prostřednictvím identifikačního prostředku NIA ID, máte možnost si nechat vygenerovat a zaslat nové dočasné heslo. V prvním kroku zadejte uživatelské jméno ke svému NIA ID. Na mobilní telefonní číslo, které je u tohoto účtu registrováno, Vám bude následně zaslán jednorázový ověřovací SMS kód. Po vyplnění tohoto kódu a zodpovězení bezpečnostní otázky Vám bude na registrovanou e-mailovou adresu zasláno dočasné heslo. Po dalším přihlášení prostřednictvím identifikačního prostředku NIA ID za použití dočasného hesla budete vyzváni ke změně tohoto dočasného hesla. To provedete zadáním nového hesla a jeho potvrzením opětovným zadáním. Zadané heslo se nesmí shodovat s heslem, které již bylo použito v minulosti.

Podrobný návod pro obnovu hesla naleznete uživatelské příručce, kapitola 2.5.

V případě zapomenutého uživatelského jména kontaktujte Service Desk DIA na telefonním čísle +420 227 023 444.